תמונת מנוי: נוף כמושג: "הר ומים" ומשמעותם באמנויות סין (חדש) | 0821.6242.01

נוף כמושג: "הר ומים" ומשמעותם באמנויות סין (חדש) | 0821.6242.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2018/2019
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב‘ יום ד‘ 18:00-20:00

מחציתו הראשונה של הקורס תועבר על ידי ד"ר אילת זהר בעברית, ומחציתו השניה על ידי פרופסור זילברגלד באנגלית

בעוד שבמסורת הציור במערב, ציור נוף כסוגה עצמאית התפתח רק בהולנד במאה ה17, בסין היה לציור הנוף מקום מרכזי, דומיננטי, מופשט ופילוסופי, אשר שלט בכל צורות האמנות – מציור ועד גינון, מפיסול ועד שירה. הקורס, שפותח על ידי פרופסור זילברגלד, יועבר ביחד עם ד"ר זהר, ויתמקד בחיבורים שבין פילוסופיה והאמנויות, מושגים ורעיונות של נוף בספרות ושירה, וייצוגים של מחשבה ועשייה אנושית באמנויות הציור, גינון, ואדריכלות – מתקופת חאן (מאה 3 לפנה"ס) ועד אמנות בת זמננו.

 

תאריכי הקורס

הקורס יועבר בימי רביעי בחלקו הראשון, ובימי ראשון ורביעי בחלקו השני (פרופ' זילברגלד) + הרצאה פתוחה ביום ה' 2 במאי, שימו לב לתאריכים:

27.2.19

6.3.19

13.3.19

20.3.19

27.3.19

3.4.19

10.4.19

28.4.19

2.5.19

5.5.19

12.5.19

15.5.19

19.5.19

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים