תמונת מנוי: ניכוס, התנגדות ונוסטלגיה: ייצוגי טבע דומם מהעת העתיקה ועד לעת החדשה | 0821.6182.01 | ד"ר אהוד פתחי | ימי ה'	10:00-12:00 | חדר 213, בניין מקסיקו

ניכוס, התנגדות ונוסטלגיה: ייצוגי טבע דומם מהעת העתיקה ועד לעת החדשה | 0821.6182.01 | ד"ר אהוד פתחי | ימי ה' 10:00-12:00 | חדר 213, בניין מקסיקו

העשרה באמנויות
עונה: 2023/2024
מחיר: 600.00 ₪
כרטיסי מנוי:

פרטים נוספים

ניכוס, התנגדות ונוסטלגיה: ייצוגי טבע דומם מהעת העתיקה ועד לעת החדשה

סמסטר ב' | ימי חמישי | 10:00 - 12:00 | ד״ר אהוד פתחי | פתיחה: 30.5.2024

 

ייצוגים של טבע דומם נחשבים בעיני רבים כדימויי ז'אנר, קיטשיים וחסרי־עניין. אולם בחינה של עמוקה של הייצוגים מגלה כי הם מקודדים בתוכם

רבדים עמוקים של מסרים, מגיבים על אירועים היסטוריים, מעידים על שינויים כלכליים, משקפים אמונות דתיות, משמשים לצורך הייצוג העצמי

של הפטרונים, ומבטאים רעיונות פילוסופיים מורכבים.

 

קורס זה יסקור את הייצוגים של טבע דומם באמנות המערב דרך שאלת הרצפציה הקלאסית של התמה באמנות מערבית

בתקופות מאוחרות יותר. נפתח את הדיון בתיאורי מתנות האירוח ושאריות המשתה שמופיעים באמנות רומית,

ונבדוק את האופן שבו אמנות הנצרות הקדומה השתמשה באותם סמלים חזותיים ובצורות הצגה דומות בכדי להביע רעיונות שונים,

ואף מנוגדים לאלו  של התרבות הרומית הפגאנית.

בהמשך נבחן את הייצוגים החדשים של טבע דומם באמנות האירופאית במאות ה־ 16 עד ה־ 18,

ונשאל באיזה אופנים באה לידי ביטוי בהם הרצפציה הקלאסית, אם בכלל. לבסוף נדון בייצוגי טבע דומם של המאה ה־ 19 הארוכה,

הן באירופה והן בארה"ב, ונראה כיצד חלקם מבטאים אימוץ מודע של הקלסיציזם, הן מבחינה סגנונית והן מבחינה רעיונות,

בעוד שייצוגים אחרים משקפים רצון להתרחק מהעבר הקלאסי לטובת ייצוגם של  חיי נהנתנות בורגניים, מודרנה ואורבניזציה.

בחירת הרכב המנוי

הגדרות הדפדפן שלך לא מאפשרות להתקדם
יש ללחוץ על הכפתור למטה בכדי להמשיך
לרכישת כרטיסים לחץ כאן

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסים:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת למכירת כרטיסים