תמונת מנוי: נשים באמנות ימי הביניים: פטרונות, צריכה ויצירה | 0821-6234-01

נשים באמנות ימי הביניים: פטרונות, צריכה ויצירה | 0821-6234-01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2020
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

סמסטר ב' יום ג' 12:00-14:00

ד"ר עינת קלפטר

 

ישנה מסורת ארוכה שרואה באמנות ימי הביניים פרי עמלם של גברים, הן אמנים והן פטרונים. לדוגמה, באופן שגרתי חוקרים כיום משתמשים בכינוי "המאסטר של היצירה x" לאמנים אנונימיים ובכך מספקים זהות גברית לאמן. לעומת זאת, נשים מזוהות כפטרוניות או אמניות רק אם שמותיהן מופיעים במפורש על היצירות או במסמכים הנלווים. דבר זה עדיין קורה בשגרה למרות תרומות חשובות של מחקרים פמיניסטיים בתולדות האמנות ובדיסציפלינות שכנות, לאורך ארבעת העשורים האחרונים. לכן, עלינו לשאול את עצמנו מדוע אנו מציבים סטנדרטים שונים כאשר אנו מעריכים את תרומתן של נשים וגברים לאמנות ותרבות ימי הביניים.

בקורס זה נבחן מגוון רחב של תפקידי נשים בתחומי האמנות והתרבות של ימי הביניים. תקופה בה נשים היו מעורבות בכל שלבי הייצור האמנותי כאמניות וכצרכניות פעילות שעבורן פותחו צורות איקונוגרפיות מיוחדות. הקורס מקדיש תשומת לב מיוחדת לנשים מחוץ למסדרים כנסייתיים, שהמעורבות שלהן באמנות ובייצור אמנותי פחות ידועה מזו של עמיתיהן הדתיות. במהלך הסמסטר נבחן את מגוון הדרכים שבהן הוצגו נשים באמנות ימי הביניים. כמו כן, ננתח את השפעתן של נשים על ייצוגים של נשים בהקשרים שונים (של תקופה, מקום ומעמד חברתי). בנוסף, נלמד לזהות קודים ודפוסים מגדריים באמנות ובאדריכלות, אשר מומנו על ידי גברים ונשים.

 

תאריכי הקורס

17.03.20

24.03.20

31.03.20

21.04.20

05.05.20

12.05.20

19.05.20

26.05.20

02.06.20

09.06.20

16.06.20

23.06.20

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים