תמונת מנוי: עידנו של ורמיר: ציורי ז'אנר הולנדיים במאה ה-19 | 0821-6156-01

עידנו של ורמיר: ציורי ז'אנר הולנדיים במאה ה-19 | 0821-6156-01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2020
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

סמסטר ב' | יום ה' | 10:00-12:00 | ד"ר שרה בנינגה 

 

במהלך המאה ה17 מתפתחת הרפובליקה ההולנדית לכדי כח כלכלי וימי באירופה.
במסגרת זו מתפתח שוק אמנות מתוחכם וצומחות סוגות שונות כגון נוף, טבע דומם, דיוקן קבוצתי, החבורה העליזה, שתיינים ואיכרים.
הקורס יעסוק בסוגות השונות ובקשר שלהן לתפיסות חברתיות וסוגיות פוליטיות בחברה ההולנדית של המאה ה17.
נבחן את הנושאים השונים כמו גם את האמנים המתמחים בסוגות המגוונות.
הקורס יעסוק באמנים מוכרים כגון רמברנדט, ורמיר, הלס, ויאן סטין כמו גם באמנים פחות מוכרים.
נדון בשאלה התיאורטית והפרשנית לגבי קריאת הציורים הללו כתיאור ״אובייקטיבי״ של המציאות או כהבניה של משמעות.

תאריכי הקורס

 

12.03.20

19.03.20

26.03.20

02.04.20

23.04.20

30.04.20

07.05.20

14.05.20

21.05.20

04.06.20

11.06.20

18.06.20

25.06.20

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים