תמונת מנוי: פילם נואר | 0851.7615.01

פילם נואר | 0851.7615.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ה׳ | 14:00-18:00

ד"ר אודיה כהן רז

הקורס יעסוק בנושא פילם נואר משני היבטים:
התייחסות  סינכרונית - מהו "הפילם נואר"? כאן  תועלינה שאלות יסוד בתיאוריה של "הפילם נואר":  שאלת המקור, ההגדרה והקיטלוג. יואר האפיון הייחודי  ל"פילם נואר" שבראשונה הוא אובייקט של הביקורת והתיאוריה, בשונה מסוגיות הז'אנר שמהווה  תוצר של התעשייה.   תובאנה  התייחסויות תיאורטיות מגוונות - ז'אנר, פסיכו-אנליזה, ופמיניזם  בפרספקטיבה של  השנים שעברו מאז הוגדר ה"פילם נואר" לראשונה.
התייחסות דיאכרונית  - סקירה של סרטים המשתייכים  לתקופה הנחשבת לקלאסית: 1945 - 1955  לערך. בהמשך, הקורס מתמקד בשאלת המחקר –  תפקידיו השונים של סגנון "הפילם נואר" בסרטים  לאורך השנים -   שנות השבעים: צ'יינה-טאון,  חקירה באפלה , שלום לנצח, ונואר בפוסט מודרניזם בשנות השמונים, תשעים, אלפיים: המט, האיש שלא היה שם, ועוד.   

דיון זה  יתמקד בהקשרים ההיסטוריים, הפוליטיים, והאסתטיים של הפילם נואר  לאורך ההיסטוריה של הקולנוע. 

תאריכי הקורס

04.03.21

11.03.21

18.03.21

08.04.21

22.04.21

29.04.21

06.05.21

13.05.21

20.05.21

27.05.21

03.06.21

10.06.21

17.06.21

קורס זה נחלק לשעתיים הרצאה ושעתיים הקרנת סרטים

הקורסים בסמסטר ב' יועברו בזום | בהתאם לאילוצי המצב ובכפוף להנחיות משרד הבריאות
 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים