תמונת מנוי: פילם נואר | 0851.7615.01

פילם נואר | 0851.7615.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ה׳ | 14:00-18:00

ד"ר אודיה כהן רז

הקורס יעסוק בנושא פילם נואר משני היבטים:
התייחסות  סינכרונית - מהו "הפילם נואר"? כאן  תעלינה שאלות יסוד בתיאוריה של "הפילם נואר":  
שאלת המקור, ההגדרה והקיטלוג. יואר האפיון הייחודי  ל"פילם נואר" שבראשונה הוא אובייקט של הביקורת והתיאוריה, בשונה מסוגיות הז'אנר שמהווה  תוצר של התעשייה.  
תובאנה  התייחסויות תיאורטיות מגוונות - ז'אנר, פסיכו-אנליזה, ופמיניזם  בפרספקטיבה של  השנים שעברו מאז הוגדר ה"פילם נואר" לראשונה.
התייחסות דיאכרונית  - סקירה של סרטים המשתייכים  לתקופה הנחשבת לקלאסית: 1945 - 1955  לערך.
בהמשך, הקורס מתמקד בשאלת המחקר –  תפקידיו השונים של סגנון "הפילם נואר" בסרטים  לאורך השנים -  
שנות השבעים: צ'יינה-טאון,  חקירה באפלה , שלום לנצח, ונואר בפוסט מודרניזם בשנות השמונים, תשעים, אלפיים: המט, האיש שלא היה שם, ועוד.   
דיון זה  יתמקד בהקשרים ההיסטוריים, הפוליטיים, והאסתטיים של הפילם נואר  לאורך ההיסטוריה של הקולנוע. 
קורס זה נחלק לשעתיים הרצאה ושעתיים הקרנת סרטים

תאריכי הקורס

16/03/2023
23/03/2023
30/03/2023
20/04/2023
27/04/2023
04/05/2023
11/05/2023
18/05/2023
01/06/2023
08/06/2023
15/06/2023
22/06/2023
29/06/2023

קורס זה נחלק לשעתיים הרצאה ושעתיים הקרנת סרטים


 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים