תמונת מנוי: פריק באופן ביקורתי: קולנוע ומוגבלות (חדש) | 0851.6201.01

פריק באופן ביקורתי: קולנוע ומוגבלות (חדש) | 0851.6201.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2019
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ יום ה׳ 10:00-14:00

מר סלבה גרינברג

הקולנוע עוסק במוגבלויות פיזיות, התפתחותיות ונפשיות באופן בולט ותדיר מראשיתו ועד ימינו. יחד עם זאת, חוקרים, מבקרים וצופים רבים נוטים להתעלם מהתפקיד האסתטי והפוליטי של המוגבלות בסרטים אלו. לימודי המוגבלויות הינו תחום אקדמי אינטרדיסציפלינרי חדש יחסית, העוסק בקשרים שבין החברה לבין אנשים עם מוגבלות וניתן לזהות בו השפעות רבות מן התיאוריות הפמיניסטיות והקוויריות. החיבור בין לימודי קולנוע לבין לימודי ביקורת המוגבלות צמח כבר בתחילת התפתחות גוף הידע החדש. קורס זה יבחן את השימושים הקולנועיים בדמויות של אנשים עם מוגבלות תוך הבניית מבט המכונן אותן כאחרות גופנית, קוגניטיבית ונפשית. בנוסף, נדון באלטרנטיבות הקולנועיות אשר עושות שימוש חתרני במדיום הקולנועי בעיסוק במוגבלות ומציעות חוויית צפייה אחרת. נחקור את תפקידה של המוגבלות בהקשרים ז'אנריים שונים: קומדיות הוליוודיות, פילם-נואר, מד"ב, קולנוע פוסטמודרני, קולנוע דוקומנטרי ואנימציה (קולנועית וטלוויזיונית).

 

תאריכי הקורס

28.02.19

07.03.19

14.03.19

28.03.19

04.04.19

11.04.19

02.05.19

16.05.19

23.05.19

30.05.19

06.06.19

13.06.19

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים