תמונת מנוי: פרקים בקולנוע התיעודי הישראלי: מאקסלרוד ועד באשיר  | 0851.6680.01

פרקים בקולנוע התיעודי הישראלי: מאקסלרוד ועד באשיר | 0851.6680.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א' יום ב' 10:00-14:00

שעתיים שיעור + שעתיים הקרנת סרטים

ד"ר שמוליק דובדבני

 

 

הקורס יספק, בראש ובראשונה, מיפוי של הקולנוע התיעודי הישראלי – ברמה ההיסטורית, התמאטית וההפקתית (קרנות, גופי שידור, פסטיבלים וכו'). נקודת המוצא תהיה סרטי הריאליזם הציוני של נתן אקסלרוד, ברוך אגדתי והלמר לרסקי, שליוו ותיעדו את המפעל ההתיישבותי בארץ, ושימשו למעשה אמצעי שביקש להטמיע את האידיאולוגיה החלוצית של ביטול קיומו של היחיד בפני הקולקטיב והישגיו, וכן את האופטימיות סביב החברה הישראלית המתחדשת.

נדון בהמשך גם בחלופה שקמה לסרטי התעמולה וה"מטעם" הללו בדמותו של קולנוע תיעודי מודרניסטי המבליט גם את ההיבטים הצורניים והאקספרימנטאליים, ומבכר מבע לירי ואישי יותר על פני השיח הציוני הקולקטיבי. קולנוע זה מזוהה בעיקר עם שמותיהם של דוד פרלוב ודוד גרינברג, אך גם עם יוצרים כיצחק צפל ישורון שבסרטו "ביעור הבערות" (1965) ניתן, לראשונה, למהגרים שזה מקרוב באו לדבר ישירות אל המצלמה ולחשוף את הכאב הקיומי והפסיכולוגי שחוו.

נעמוד גם על מקומה המכריע של הטלוויזיה הישראלית בכל הנוגע להתפתחות דפוסי העשייה והשידור, וביחסים שבין תיעוד לפוליטיקה הנובעים מהיותה גורם הפקתי מכריע בשנות השבעים. בשלב זה עולים לדיון נושאים ביקורתיים רבים וכאלה שהדיון בהם עד אז היה בחזקת טאבו (פצועי מלחמה, מעמד האישה, הפער החברתי-עדתי, סמים וכו').

תאריכי הקורס

28.10.19

04.11.19

11.11.19

18.11.19

25.11.19

02.12.19

09.12.19

16.12.19

30.12.19

23.12.19

06.01.20

13.01.20

20.01.20

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים