תמונת מנוי: צורה, אידיאל וגוף: אמנות פלסטית ותיאוריה של האמנות במאה ה-17 בצרפת | 0821.6943.01

צורה, אידיאל וגוף: אמנות פלסטית ותיאוריה של האמנות במאה ה-17 בצרפת | 0821.6943.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב' | יום ג' | 14:00-16:00

ד"ר עדי אפעל-לאוטנשלגר

השיעור יהווה צוהר להכרות עם הקשר בין פרקטיקה לתיאוריה של האמנות במאה ה־ 17 בצרפת.
נקודת המרכז של מפת הקורס תהיה המוסד ה"אקדמיה המלכותית לציור ולפיסול:" הקמתו ב 1648 , הדמויות המרכזיות שפעלו במוסד זה והתקנות הפלסטיות שנוצרו ונוסחו במסגרתו.
נכיר את האומנים הפלסטיים החשובים של התקופה ובמיוחד נבדוק את הסגנונות השונים שהתפתחו במהלכה. 

מתחילת השיעור ועד סופו נדגיש את הקונפליקט הידוע כזה של "העתיקים מול המודרנים": מחד הקשר האמיץ אל המודלים והאידיאלים הפלסטיים של יוון ורומא (ושל הרנסאנס האיטלקי, מייצגם), והצורך העז בהתנתקות מהם וביצירה של מרחק מהם, מאידך, תוך הדגשה של צרכי ומאפייני ה"הווה." מתוך כך נגיע להתגלמויות של המפגש בין הצורך בסדר ובצורניות לבין ה"כובד" של הגוף ותשוקותיו.
נבדוק את מעמדה של התיאוריה של האמנות, בין הממד המופשט וההגותי שבה, לבין הממד הטכני של המלאכה שהיא אמונה עליה ושאת תקנותיה היא מבקשת לזקק.

 

תאריכי הקורס

22.02.2022

01.03.2022

08.03.2022

15.03.2022

22.03.2022

29.03.2022

05.04.2022

26.04.2022

03.05.2022

10.05.2022

17.05.2022

24.05.2022

31.05.2022

07.06.2022

 

הקורס יתקיים באופן פרונטלי, ויתכנו שינויים בהתאם להנחיית משרד הבריאות. 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים