תמונת מנוי: צורה, אידיאל וגוף: אמנות פלסטית ותיאוריה של האמנות במאה ה-17 בצרפת | 0821.6943.01

צורה, אידיאל וגוף: אמנות פלסטית ותיאוריה של האמנות במאה ה-17 בצרפת | 0821.6943.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב' | יום ג' | 14:00-16:00

ד"ר עדי אפעל-לאוטנשלגר

השיעור יהווה צוהר להכרות עם הקשר בין פרקטיקה לתיאוריה של האמנות במאה ה־ 17 בצרפת.
נקודת המרכז של מפת הקורס תהיה המוסד ה"אקדמיה המלכותית לציור ולפיסול:" הקמתו ב 1648 , הדמויות המרכזיות שפעלו במוסד זה והתקנות הפלסטיות שנוצרו ונוסחו במסגרתו.
נכיר את האומנים הפלסטיים החשובים של התקופה ובמיוחד נבדוק את הסגנונות השונים שהתפתחו במהלכה. 

מתחילת השיעור ועד סופו נדגיש את הקונפליקט הידוע כזה של "העתיקים מול המודרנים": מחד הקשר האמיץ אל המודלים והאידיאלים הפלסטיים של יוון ורומא (ושל הרנסאנס האיטלקי, מייצגם), והצורך העז בהתנתקות מהם וביצירה של מרחק מהם, מאידך, תוך הדגשה של צרכי ומאפייני ה"הווה." מתוך כך נגיע להתגלמויות של המפגש בין הצורך בסדר ובצורניות לבין ה"כובד" של הגוף ותשוקותיו.
נבדוק את מעמדה של התיאוריה של האמנות, בין הממד המופשט וההגותי שבה, לבין הממד הטכני של המלאכה שהיא אמונה עליה ושאת תקנותיה היא מבקשת לזקק.

תאריכי הקורס

תאריכי הקורס

21.02.2022

28.02.2022

07.03.2022

14.03.2022

21.03.2022

28.03.2022

04.04.2022

25.04.2022

02.05.2022

09.05.2022

16.05.2022

23.05.2022

30.05.2022

06.06.2022

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים