תמונת מנוי: צילום וגזע באמריקה: Made to be Seen | 0821.6474.01

צילום וגזע באמריקה: Made to be Seen | 0821.6474.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א‘ יום ג‘ | 10:00-12:00

ד"ר איילת כרמי

קורס זה בוחן את ההצטלבות שבין צילום וגזע בארצות הברית ומתמקד בעיקר, אך לא רק, במאה העשרים.
הסטודנטים יחשפו למושגים ביקורתיים בתחום הצילום כגון 'נראות', 'פרפורמטיביוּת', 'המבט' ו'משטר הראייה', וכן למגוון של דיונים היסטוריים ועכשוויים על המשמעות של הראייה בהבניה ובסימון של זהויות על בסיס גזעי במרחב הציבורי האמריקאי.

במהלך הקורס נשאל שאלות כמו: כיצד תרם מדיום הצילום לשיח הגזע? איזה תפקיד ממלאים דימויים חזותיים בתפיסה שלנו אודות גזע וגופים מגוזענים (racialized)? איך מתפקד החזותי כעדות בתהליך של סימון זהויות גזעיות? הקורס מאורגן באופן תמטי סביב ניתוח מקרי בוחן של תצלומים המציגים גופים מגוזענים ואת הקשריהם החברתיים-היסטוריים, שבין היתר כוללים את העבדות, התנועה לביטולה והתנועה לזכויות האזרח.

תאריכי הקורס

20.10.20

27.10.20

03.11.20

10.11.20

17.11.20

24.11.20

01.12.20

08.12.20

15.12.20

22.12.20

29.12.20

05.01.21

12.01.21

הקורס יתקיים בזום והשיעורים יוקלטו | ההקלטות יהיו זמינות עד סוף הסמסטר

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים