תמונת מנוי: צילום ישראלי (חדש) | 5408.0182.35

צילום ישראלי (חדש) | 5408.0182.35

העשרה באמנויות
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר קיץ | ימי ראשון ורביעי | 12:00-14:00

ד"ר אורלי שבי

השיעור הינו מבוא לתולדות הצילום המקומי — מהתצלומים הראשונים של המאה ה־ 19 ועד לתקופתנו.

הדיונים בשיעור ייסוב סביב שלושה נושאים מרכזיים הקשורים לאופיו הייחודי של הצילום הישראלי:
נעסוק בצילום כעדות היסטורית לאירועים מכוננים בתולדות המקום 
ביחסו המיוחד של הצילום אל הנוף והמרחב הישראלי 
נדון בתפקידו התרבותי, חברתי ופוליטי של הצילום כמנסח ומייצג זהויות מקומיות.

בין הנושאים בהם נעסוק: לצלם בארץ הקודש, ראשית הצילום הציוני, הסטודיו לצילום, הגדרת המרחב: צילום מטעם, צלמי המלחמות, הצילום והסכסוך הישראלי פלסטינאי, צילום והיומיום הישראלי, צילום ושוטטות, צילום והמבט הביקורתי, צילום וזהויות ישראליות, צילום וארכיון.

תאריכי הקורס:

27.06.21

30.06.21

04.07.21

07.07.21

11.07.21

14.07.21

18.07.21

21.07.21

25.07.21

28.07.21

01.08.21

04.08.21

 

קורס זה נלמד במסגרת העשרה | מועבר לתלמידים מהחוץ בלבד, ללא השתתפות סטודנטים. 
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות.
הקורס יתקיים בזום |  ההקלטות יהיו זמינות עד שבועיים לאחר סיום הקורס

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים