תמונת מנוי: צילום קולוניאלי ופוסט קולוניאלי | 0821.6070.01

צילום קולוניאלי ופוסט קולוניאלי | 0821.6070.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

​סמסטר ב' | יום ד' | 14:00-16:00

ד"ר אילת זהר

שעור זה יבחן במבט ביקורתי את ההיסטוריה והתאוריות של צילום באסיה (למעט יפן, שהיא מקרה בפני עצמו), תוך דגש ובחינה של יחסים טרנס־תרבותיים הכרוכים בתהליכים של כניסת שפת הצילום לאסיה במהלך המאה ה־ 19 , ועד מחצית המאה ה־ 20.
נבחן גם את הצילום בתקופת המלחמות הגדולות באסיה — מלחמת קוריאה ומלחמת וייטנאם.

הנושאים אשר יידונו בקורס נוגעים בשאלות של ייצוג מקומי, ייצוג האחר, אקזוטיזציה של העבר, פטישיזציה של תרבות, תהליכי מודרניזציה, חדירת תרבות המערב והשפעתה בשאלות של ייצוג, יחסי כוח קולוניאליים, עצמאות וגלובליזציה; יחסי כוח בין מצלם/מצולם.
במהלך הקורס ניגע בעיקר בצילום המגיע מסין, קוריאה, וייטנאם, תאילנד, והודו.
בין החוקרים אשר עבודתם תלמד בקורס נמנים עלי בהדד, כריסטופר פיני, יי גו, וו חונג, אלן טאקאטה, יונג מינמון, רוזלינד מוריס, טהי פו, ואחרים.

תאריכי הקורס

23.02.2022

02.03.2022

09.03.2022

16.03.2022

23.03.2022

30.03.2022

06.04.2022

10.04.2022

27.04.2022

11.05.2022

18.05.2022

25.05.2022

01.06.2022

08.06.2022

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים