תמונת מנוי: קולנוע אמריקאי - שנות ה-70 | 0851.6148.01

קולנוע אמריקאי - שנות ה-70 | 0851.6148.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ג׳ | 10:00-12:00

מר ארז דבורה

התקופה הנמשכת מ- 1967 ועד סוף שנות ה- 70 נתפסת כ"תור זהב" של הקולנוע האמריקאי. התערערות מערכת האולפנים הקלאסית,
במשולב עם שינויים חברתיים ותרבותיים משמעותיים שהתרחשו בשנות ה-60 אפשרו לדור חדש של יוצרים להפגין דרגה חדשה של מקוריות סגנונית ותמאטית. 
הקורס יציע בחינה צמודה של התקופה – משורשיה ועד אחריתה. היוצרים המרכזיים שפעלו בה -  
פרנסיס פורד קופולה, מרטין סקורסזה, רוברט אלטמן, האל אשבי וכו' ייבחנו כנציגים של מגמות רחבות יותר –
הן בקולנוע, והן בסוגיות החברתיות והפוליטיות של התקופה. 

תאריכי הקורס

14/03/2023
21/03/2023
28/03/2023
18/04/2023
02/05/2023
09/05/2023
16/05/2023
23/05/2023
30/05/2023
06/06/2023
13/06/2023
20/06/2023
27/06/2023

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים