תמונת מנוי: קולנוע ורגש | 0851.6101.01

קולנוע ורגש | 0851.6101.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום ב׳ | 14:00-16:00

ד"ר גל רז

"בנוף הרגשי של העולם המודרני יש לאולם הקולנוע תפקיד מרכזי: הוא אחד מהמרחבים העיקריים שבהם מתאספות קהילות כדי לבטא ולחוות רגשות" (גרג סמית').

לאחר שנים ארוכות שבהן הדיון בשאלות רגש קולנועי היה שולי למדי, החל מאמצע שנות ה-90 של המאה ה-20 הופיעה המגמה התיאורטית הנקראת המפנה האָפֶקְטִיבִי (affective turn). כחלק ממהלך כללי המתרחש במדעי הרוח ובאמנויות, גבר העניין בשאלות הנוגעות לחוויה הגופנית-רגשית בקולנוע, לאפקטים קולנועיים קוגניטיביים-רגשיים, לקשר בין הדימוי הקולנועי למה שמכונה פסיכו-פתולוגיה ולהשפעה החברתית של רגש קולנועי וטלוויזיוני. 
לאחר הקדמה שתציג התפתחויות מרכזיות בחקר הרגש בעולם הפסיכולוגיה, יסקור הקורס כיוונים מרכזיים בחקר הרגש הקולנועי בעשורים האחרונים. נתוודע לאופנים השונים בהם נחקר רגש בקולנוע בהתייחס לארבע פרספקטיבות מרכזיות בחקר הקולנוע: קוגניטיביזם, פנומנולוגיה, תיאוריה דלזיאנית והיבטים היסטוריים וחברתיים.

תאריכי הקורס

19.10.20

26.10.20

02.11.20

09.11.20

16.11.20

23.11.20

30.11.20

07.12.20

14.12.20

21.12.20

28.12.20

04.01.21

11.01.21

הקורס יתקיים בזום והשיעורים יוקלטו | ההקלטות יהיו זמינות עד סוף הסמסטר
 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים