תמונת מנוי: קולנוע לטינו- אמריקאי: היסטוריה, אסתטיקה ופוליטיקה | 0851.6698.01

קולנוע לטינו- אמריקאי: היסטוריה, אסתטיקה ופוליטיקה | 0851.6698.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א' | יום ב' | 12:00-16:00

ד"ר פבלו אוטין

הקורס יסקור אבני דרך בתולדות הקולנוע הלטינו-אמריקני משנות ה-30 ועד ימינו במדינות השונות, הן בתעשיות הגדולות והמפותחות יותר כמו אלו של מקסיקו, ברזיל וארגנטינה, והן באלו האחרות כגון קובה, צ'ילה, בוליביה ועוד. הקורס יבדוק האם ניתן לדבר בכלל על תרבות "לטינו-אמריקנית" כללית, או שמא המושג הינו המצאה שמנסה לאגד יחד מדינות בעלות שפות, תרבויות, היסטוריות ונרטיביים שונים.

נעמוד על המשברים הכלכליים, העוני והאבטלה, ההפיכות הצבאיות, החיבור המחודש לתרבות של הילידים האמריקאים המדוכאים, ולאחרונה הניסיון לחבר את כל אמריקה לאיחוד אמריקאי אחד הדומה לאיחוד האירופי, והתחזקותן החדשה של מפלגות השמאל.

נושאים אלה ואחרים מקבלים ביטוי תרבותי ואסתטי בסרטים, מתוך צורך להתמודד עם הגדרת הזהות הלטינו-אמריקנית הכוללת בעולם הגלובלי.

הקורס יערוך ניתוח ודיון בסרטים כגון "עיר האלוהים", "ואת אימא שלך גם", "הסוד שבעיניים" וסרטים אחרים בולטים מהתרבות הלטינו-אמריקאית העכשווית ומן העבר.  

הקורס יחולק ל4 פרקים שסוקרים תחנות יסוד בהתפתחות הקולנוע בלטינו-אמריקה.
בחלק הראשון ייבדקו הצורות השונות של קולנוע מסחרי שקמו בשנות ה-40 וה-50 בתעשיות השונות בהשראת תרבות פופולארית מקומית.
בחלק השני יעסוק הקורס בזרמים הפוליטים המודרניסטים של שנות ה-60.
בחלק השלישי יבדוק את תקופת הדיקטטורות בדרום אמריקה וכיצד זו השפיעה על הסרטים שנעשו במדינות השונות.
החלק הרביעי האחרון יעסוק בתחייה של הקולנוע הלטינו-אמריקני בעידן הגלובלי הניאו-ליברלי וכיצד יוצרי האזור תרים אחר ביטויים אסתטיים חדשים שיצליחו לתת ביטוי לזהות המקומית הן בזירה הלוקאלית והן בשווקים הבינלאומיים.

תאריכי הקורס

11.10.2021

18.10.2021

25.10.2021

01.11.2021

08.11.2021

15.11.2021

22.11.2021

29.11.2021

06.12.2021

13.12.2021

20.12.2021

27.12.2021

03.01.2022

קורס זה נחלק לשעתיים הרצאה ושעתיים הקרנת סרטים

 

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות
 

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים