תמונת מנוי: קולנוע של אכזריות: הסרטים של מיכאל האנקה (חדש) | 0851.6738.01

קולנוע של אכזריות: הסרטים של מיכאל האנקה (חדש) | 0851.6738.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א' | יום ב' | 10:00-14:00

ד"ר שמוליק דובדבני

הקולנוע של מיכאל האנקה ממשיך מסורת מורכבת וממושכת של מודרניזם אירופאי.
גוף עבודתו מכסה טווח נרחב ביותר של סוגיות מודרניסטיות ועכשוויות של התיאוריה הקולנועית. מדובר ביותר מ-20 סרטי קולנוע וטלוויזיה שנוצרו על-פני ארבעה עשורים, בשפות, ארצות ויבשות שונות, ומייצגים מתחים מורכבים הקשורים גם לשיח של זהות, היסטוריה, טראומה ויחסי צופה-מסך.
הקולנוע של האנקה שב ומאתגר את מבטו של הצופה, חושף את הקשר שבין מוסר והנאה אסתטית (במובן זה, הוא יורשו המובהק של אלפרד היצ'קוק), מחדד את מושגי הקולנוע הלאומי והטרנס-לאומי (תהא זו טעות, על כן, להתייחס אל האנקה כאל במאי אוסטרי), ומגדיר מחדש את קולנוע האיכות. סרטיו בוחנים ומערערים תפיסות מסורתיות של מבנה נרטיבי, ז'אנר וייצוג היסטורי, תוך התמודדות עם עברה האפל של אירופה וההווה שלה המעלה לדיון מחודש סוגיות של פליטות, לאומיות ופשיזם.

סוגיות אלו יידונו בהרחבה, תוך ניתוח מפורט של סרטיו וטקסטים תיאורטיים רלוונטיים. בסופו של דבר, על-אף האכזריות הבלתי-נסבלת, לעיתים ניהיליזם, שמלווים את סרטיו, נדמה שאין עוד במאי כהאנקה שמיטיב לצלול אל נבכיה של נפש האדם והמודחק של אירופה.    

תאריכי הקורס

19.10.20

26.10.20

02.11.20

09.11.20

16.11.20

23.11.20

30.11.20

07.12.20

14.12.20

21.12.20

28.12.20

04.01.21

11.01.21

קורס זה נחלק לשעתיים הרצאה ושעתיים הקרנת סרטים
הקורס יתקיים בזום והשיעורים יוקלטו | ההקלטות יהיו זמינות עד סוף הסמסטר

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים