תמונת מנוי: קולנוע תיעודי ישראלי עכשווי | 0851.6706.01

קולנוע תיעודי ישראלי עכשווי | 0851.6706.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום א' | 14:00-18:00

ד"ר שמוליק דובדבני

העיסוק בסוגיות של זיכרון, טראומה, עדות ואשמה עומד במרכז השיח התיאורטי הקולנועי של השנים האחרונות.
הוא אף ניצב במוקד של כתיבה ענפה הבוחנת את הקולנוע הישראלי בכלל והדוקומנטרי-ישראלי בפרט מפרספקטיבות אלה, והוא בלט במיוחד בדיון המרתק, הסותר והפורה סביב סרטו פורץ הדרך של ארי פולמן, ’ואלס עם באשיר‘.
בה בעת, נוצרים בישראל סרטים תיעודיים הבוחנים את שאלת העדות החזותית, במיוחד באמצעות התייחסות לזיכרון השואה – את מקום הסרטים שעוסקים בעדויות הניצולים כפי שתועדו בידי ילדיהם תופסים עתה סרטים שעניינם בחינה של מעמד העדות המצולמת והממוסמכת באמצעות בני הדור השלישי.
מאידך, כל דיון בזיכרון, עדות ואשמה מחייב פרספקטיבה אתית רחבה – וזו תיבחן במהלך הקורס דרך ניתוח של סרטים תיעודיים העוסקים בכיבוש הישראלי ובזיכרון הפלסטיני.
בד בבד, יציג הקורס את התמורות האסתטיות המאפיינות את הקולנוע התיעודי העכשווי בישראל שמוצאות את ביטוין בתפיסה חדשנית של אנימציה דוקומנטרית, קולנוע דיגיטלי ורפלקסיה על חומרי ארכיון.

תאריכי הקורס

20.02.2022

27.02.2022

06.03.2022

13.03.2022

20.03.2022

27.03.2022

03.04.2022

24.04.2022

01.05.2022

08.05.2022

15.05.2022

22.05.2022

29.05.2022

קורס זה נחלק לשעתיים הרצאה ושעתיים הקרנת סרטים

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות

 

* הקורס ייפתח לרישום ב-7.10.2021 על בסיס מקום פנוי *

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים