תמונת מנוי: קוסמופוליטיות, מודרניות קולוניאלית והקריקטורה בעולם הערבי: מצרים כמקרה בוחן | 0821-6333-01

קוסמופוליטיות, מודרניות קולוניאלית והקריקטורה בעולם הערבי: מצרים כמקרה בוחן | 0821-6333-01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2020
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

סמסטר ב' יום ג' 16-18

ד"ר קרן צדפי

 

במרכזו של הקורס עומדת הסוגייה כיצד הקריקטורה במצרים - כתוצר תרבות מערבית שיובא, הותאם והוטמע בתרבות המקומית - שיקפה את המפגש הטעון בין "מזרח" לבין "מערב", בתקופה בה מצרים נמצאה בתהליך הגדרת זהותה הלאומית על רקע המאבק האנטי-קולוניאלי בשלטון הזר (1882–1952). הקורס יבחן בתחילה מהי מהותה של הקריקטורה ומהם מאפיינה כיצירת אמנות, על רקע ההיסטוריה של הסוגה באירופה. את עיקר הדיון נקדיש לדיון בתעביר של הסוגה למצרים: מה היו ההשלכות של הקולוניאליזם האירופאי על "הופעתה" של הסוגה בתרבויות המזרח תיכוניות? מי היו סוכניה של הקריקטורה במצרים? מה ניתן לזהות בקריקטורה ממצרים כשאול מהקריקטורה במערב? האם נעשה שימוש בתבניות או בדגמים קריקטוריים אירופאים בשלמותם, או שבתהליך השאילה נדחו מרכיבים מסוימים ונקלטו רק דגמים חלקיים? שאלות אלו ואחרות, העוסקות כולן במגעים האמנותיים ההדוקים שהתקיימו בין שדה הקריקטורה במצרים לבין שדה האמנות והקריקטורה באירופה, יבחנו תוך שימוש בקשת רחבה של מקורות ראשוניים ומשניים כתובים, מצולמים ומוקלטים.

 

תאריכי הקורס

17.03.20

24.03.20

31.03.20

21.04.20

05.05.20

12.05.20

19.05.20

26.05.20

02.06.20

09.06.20

16.06.20

23.06.20

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים