קורסי העשרה והשראה

תמונת מנוי: מבוא לניתוח יצירות אדריכלות 0881.2511.01?> 0כרטיסים

מבוא לניתוח יצירות אדריכלות 0881.2511.01

2022/2023
קורסים באדריכלות
סמסטר א' | יום ג' | 16:00-18:00 | ד"ר נעמי מאירי דן
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי:
תמונת מנוי: מבוא לתרבות חזותית  0881.1211.01?> 0כרטיסים

מבוא לתרבות חזותית 0881.1211.01

2022/2023
קורסים באדריכלות
סמסטר א' | יום ה' | 12:00-14:00 | ד״ר נעמי מאירי דן
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לתיאוריות ביקורתיות באדריכלות  | 0881.4216.01?> 0כרטיסים

מבוא לתיאוריות ביקורתיות באדריכלות | 0881.4216.01

2022/2023
קורסים באדריכלות
סמסטר א' | יום ה' | 13:00-15:00 | ד״ר יואב שיבר 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: אדריכלות בארץ ישראל בעת החדשה | 0881.3503.01?> 0כרטיסים

אדריכלות בארץ ישראל בעת החדשה | 0881.3503.01

2022/2023
קורסים באדריכלות
סמסטר ב' | יום א' | 12:00-14:00 | ד"ר קרן מיטרני 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות האדריכלות ה' - אדריכלות מודרנית במאה ה-20 | 0881.3207.01?> 0-1כרטיסים

תולדות האדריכלות ה' - אדריכלות מודרנית במאה ה-20 | 0881.3207.01

2022/2023
קורסים באדריכלות
סמסטר ב' | יום ב' 14:00-16:00+ ה' 12:00-14:00 | ד"ר רועי קוזלובסקי
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0 - 1
תמונת מנוי: תולדות האדריכלות ב'-ג' מהנצרות המוקדמת ועד הבארוק | 0881.1217.01?> 0כרטיסים

תולדות האדריכלות ב'-ג' מהנצרות המוקדמת ועד הבארוק | 0881.1217.01

2022/2023
קורסים באדריכלות
סמסטר ב' | יום ג' | 12:00-14:00 | ד"ר נועם שוקד
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים