קורסי העשרה והשראה

תמונת מנוי: מבוא לתיאוריות ביקורתיות באדריכלות  | 0881.4216.01?> 0כרטיסים

מבוא לתיאוריות ביקורתיות באדריכלות | 0881.4216.01

2020/2021
קורסים באדריכלות
סמסטר א' | יום א' | 14:00-16:00 | ד״ר יואב שיבר 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: אדריכלות בארץ ישראל בעת החדשה | 0881.3503.01?> 0כרטיסים

אדריכלות בארץ ישראל בעת החדשה | 0881.3503.01

2020/2021
קורסים באדריכלות
סמסטר א' | יום א' | 12:00-14:00 | ד"ר קרן מיטרני 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות אדריכלות א‘ - העת העתיקה | 0881.1207.01?> 0כרטיסים

תולדות אדריכלות א‘ - העת העתיקה | 0881.1207.01

2020/2021
קורסים באדריכלות
סמסטר א' | יום ג' | 10:00-12:00 | ד"ר רועי קוזלובסקי 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לתרבות חזותית (ניתוח יצירות אמנות א') | 0881.1211.01?> 0כרטיסים

מבוא לתרבות חזותית (ניתוח יצירות אמנות א') | 0881.1211.01

2020/2021
קורסים באדריכלות
סמסטר א' | יום ה' | 12:00-14:00 | ד״ר נעמי מאירי דן
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות אדריכלות ה' - אדריכלות במאה ה-20 | 0881.3207.01?> 1כרטיסים

תולדות אדריכלות ה' - אדריכלות במאה ה-20 | 0881.3207.01

2020/2021
קורסים באדריכלות
סמסטר ב' | יום ב' ויום ג' | 08:00-10:00 | ד"ר רועי קוזלובסקי
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 1
תמונת מנוי: תולדות התכנון, הנוף והמרחב בארץ ישראל של המאה ה-20  | 0881.3509.01?> 1כרטיסים

תולדות התכנון, הנוף והמרחב בארץ ישראל של המאה ה-20 | 0881.3509.01

2020/2021
קורסים באדריכלות
סמסטר ב' | יום ב' | 10:00-12:00 | ד"ר רועי קוזלובסקי 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 1
תמונת מנוי: תולדות האדריכלות ב'-ג' מהנצרות המוקדמת ועד הבארוק | 0881.1217.01?> 0כרטיסים

תולדות האדריכלות ב'-ג' מהנצרות המוקדמת ועד הבארוק | 0881.1217.01

2020/2021
קורסים באדריכלות
סמסטר ב' | יום ג' | 12:00-15:00 | ד"ר נועם שוקד
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים