קורסי העשרה והשראה

תמונת מנוי: אדריכלות ארץ ישראל בעת החדשה | 0881.3503.01?> 0כרטיסים

אדריכלות ארץ ישראל בעת החדשה | 0881.3503.01

2019/2020
קורסים באדריכלות
סמסטר א' | יום א' | 12.00-14.00 | ד"ר קרן מיטרני 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות אדריכלות א‘ - העת העתיקה | 0881.1207.01?> 0כרטיסים

תולדות אדריכלות א‘ - העת העתיקה | 0881.1207.01

2019/2020
קורסים באדריכלות
סמסטר א' | יום ג' | 10.00-12.00 | ד"ר רועי קוזלובסקי 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לתיאוריות ביקורתיות באדריכלות  | 0881.4216.01?> 0כרטיסים

מבוא לתיאוריות ביקורתיות באדריכלות | 0881.4216.01

2019/2020
קורסים באדריכלות
סמסטר א' | יום א' | 14.00-16.00 | ד״ר יואב שיבר 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות אדריכלות ה' - אדריכלות במאה ה-20 | 0881.3207.01?> 0כרטיסים

תולדות אדריכלות ה' - אדריכלות במאה ה-20 | 0881.3207.01

2019/2020
קורסים באדריכלות
סמסטר ב' | יום א' | 12.00-14.00 | ד"ר רועי קוזלובסקי סמסטר ב' | יום ג' | 08.00-10.00 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לתרבות חזותית (ניתוח יצירות אמנות א') | 0881.1211.01?> 0כרטיסים

מבוא לתרבות חזותית (ניתוח יצירות אמנות א') | 0881.1211.01

2019/2020
קורסים באדריכלות
סמסטר א' | יום ה' | 12.00-14.00 | ד״ר נעמי מאירי דן
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: קיימות ואקלים העיר | 0881.3506.01?> 0כרטיסים

קיימות ואקלים העיר | 0881.3506.01

2019/2020
קורסים באדריכלות
סמסטר ב' | יום ב' | 10.00-12.00 | ד״ר עמוס יורן 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות התכנון, הנוף והמרחב בארץ ישראל של המאה ה-20  | 0881.3509.01?> 0כרטיסים

תולדות התכנון, הנוף והמרחב בארץ ישראל של המאה ה-20 | 0881.3509.01

2019/2020
קורסים באדריכלות
סמסטר ב' | יום ב' | 16.00-18.00 | ד"ר רועי קוזלובסקי 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים