קורסי העשרה והשראה

תמונת מנוי: מבוא לתיאטרון היהודי והעברי: דת, תרבות, שפה | 0811.2202.01?> 0כרטיסים

מבוא לתיאטרון היהודי והעברי: דת, תרבות, שפה | 0811.2202.01

2018/2019
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ יום א׳ 12:00-14:00  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תיאוריות וביקורת גישות למחקר ויצירה של תיאטרון | 0811.2138.01?> 0כרטיסים

תיאוריות וביקורת גישות למחקר ויצירה של תיאטרון | 0811.2138.01

2019
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ יום ד׳ 8:00-10:00  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: חנוך לוין בשלושה קולות: סאטירה, קומדיה וטרגדיה 0809.8114.01?> 0כרטיסים

חנוך לוין בשלושה קולות: סאטירה, קומדיה וטרגדיה 0809.8114.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ יום ד׳ 16:00-18:00
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תיאטרון, חברה, קהילה | 0811.1215.01?> 0כרטיסים

תיאטרון, חברה, קהילה | 0811.1215.01

2019
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ יום א׳ 14:00-16:00  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: ברטולט ברכט: דרמה, תיאטרון, תיאוריה | 0811.0208.01?> 0כרטיסים

ברטולט ברכט: דרמה, תיאטרון, תיאוריה | 0811.0208.01

2019
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ יום ב׳ 8:00-10:00  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות התיאטרון: ימי-הביניים והרנסנס | 0811.1195.01?> 0כרטיסים

תולדות התיאטרון: ימי-הביניים והרנסנס | 0811.1195.01

2019
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ יום ג׳ 10:00:12:00  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: אחרים בתיאטרון ובמופע ישראלי | 0811.1240.01?> 0כרטיסים

אחרים בתיאטרון ובמופע ישראלי | 0811.1240.01

2019
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ יום ג׳ 10:00-12:00  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לתיאטרון הפוסט-מודרני | 0811.1343.01?> 0כרטיסים

מבוא לתיאטרון הפוסט-מודרני | 0811.1343.01

2019
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ יום ג׳ 12:00-14:00  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים