קורסי העשרה והשראה

תמונת מנוי: תיאטרון, חברה, קהילה | 0811.1215.01?> 1כרטיסים

תיאטרון, חברה, קהילה | 0811.1215.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב' | יום א' | 14.00-16.00 | ד"ר חן אלון  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 1
תמונת מנוי: תיאוריות בימוי | 0811.1007.01?> 1כרטיסים

תיאוריות בימוי | 0811.1007.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ יום א׳ 16:00-18:00 | משה פרלשטיין   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 1
תמונת מנוי: אחרים בתיאטרון ובמופע ישראלי | 0811.1240.01?> 1כרטיסים

אחרים בתיאטרון ובמופע ישראלי | 0811.1240.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ | יום ג׳ 10:00-12:00 | ד"ר דרור הררי   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 1
תמונת מנוי: מבוא לתיאטרון הפוסט-מודרני | 0811.1343.01?> 1כרטיסים

מבוא לתיאטרון הפוסט-מודרני | 0811.1343.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ | יום ג׳ 12:00-14:00 | ד"ר דרור הררי   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 1
תמונת מנוי: תולדות התיאטרון: ימי-הביניים והרנסנס | 0811.1195.01?> 1כרטיסים

תולדות התיאטרון: ימי-הביניים והרנסנס | 0811.1195.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ | יום ג׳ 10:00-12:00 | ד"ר ליאורה מלכא ילין   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 1
תמונת מנוי: מבוא לתיאטרון היהודי והעברי: דת, תרבות, שפה | 0811.2202.01?> 1כרטיסים

מבוא לתיאטרון היהודי והעברי: דת, תרבות, שפה | 0811.2202.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ | יום א׳ 12:00-14:00 | ד"ר יאיר ליפשיץ  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 1
תמונת מנוי: השורשים העתיקים של הטרגדיה המודרנית | 0811.1099.01?> 1כרטיסים

השורשים העתיקים של הטרגדיה המודרנית | 0811.1099.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳  | יום א׳ 10:00-12:00 | ד"ר עירא אבנרי
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 1
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים