קורסי העשרה והשראה

תמונת מנוי: תולדות הדרמה והתיאטרון: יוון ורומא | 0811.1200.01?> 0כרטיסים

תולדות הדרמה והתיאטרון: יוון ורומא | 0811.1200.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר א׳ | יום ב׳ 10:00-12:00 | ד"ר שלומית שלגו  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לתיאטרון מקומי | 0811.1134.01?> 0כרטיסים

מבוא לתיאטרון מקומי | 0811.1134.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר א׳ | יום א׳ 10:00-12:00 | ד"ר יאיר ליפשיץ
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: כל העולם במה | 0811.1775.01?> 0כרטיסים

כל העולם במה | 0811.1775.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר א׳ | יום ד׳ 12:00-14:00 | במבי עודד פרידמן  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לתיאטרון מודרני | 0811.2137.01?> 0כרטיסים

מבוא לתיאטרון מודרני | 0811.2137.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר א׳ | יום ב׳ 12:00-14:00   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תיאוריות וביקורת גישות למחקר ויצירה של תיאטרון | 0811.2138.01?> 0כרטיסים

תיאוריות וביקורת גישות למחקר ויצירה של תיאטרון | 0811.2138.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר א׳ | יום ג׳ 8:00-10:00   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: הטרגדיה היוונית - טקסט, תיאוריה, במה | 0811.1098.01?> 0כרטיסים

הטרגדיה היוונית - טקסט, תיאוריה, במה | 0811.1098.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר א׳ | יום ג' 14:00-16:00 | ד"ר עירא אבנרי
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: הגיבור המודרני ותשוקתו למימוש עצמי | 0811.1221.01?> 0כרטיסים

הגיבור המודרני ותשוקתו למימוש עצמי | 0811.1221.01

2019/2021
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר א׳ | יום ב' 12:00-14:00| ד"ר בלהה בלום
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תיאטרון, חברה, קהילה | 0811.1215.01?> 0כרטיסים

תיאטרון, חברה, קהילה | 0811.1215.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב' | יום א' | 14.00-16.00 | ד"ר חן אלון  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה-17 ועד איבסן | 0811.2136.01?> 0כרטיסים

תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה-17 ועד איבסן | 0811.2136.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר א׳ | יום א׳ 12:00-14:00 | ד"ר יאיר ליפשיץ  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תיאוריות בימוי | 0811.1007.01?> 0כרטיסים

תיאוריות בימוי | 0811.1007.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ יום א׳ 16:00-18:00 | משה פרלשטיין   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: אחרים בתיאטרון ובמופע ישראלי | 0811.1240.01?> 0כרטיסים

אחרים בתיאטרון ובמופע ישראלי | 0811.1240.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ | יום ג׳ 10:00-12:00 | ד"ר דרור הררי   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לתיאטרון הפוסט-מודרני | 0811.1343.01?> 0כרטיסים

מבוא לתיאטרון הפוסט-מודרני | 0811.1343.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ | יום ג׳ 12:00-14:00 | ד"ר דרור הררי   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: Time after Time: Reenacting the Past  in Contemporary Culture?> 0כרטיסים

Time after Time: Reenacting the Past in Contemporary Culture

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ | יום ד׳ 14:00-16:00 | 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות התיאטרון: ימי-הביניים והרנסנס | 0811.1195.01?> 0כרטיסים

תולדות התיאטרון: ימי-הביניים והרנסנס | 0811.1195.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ | יום ג׳ 10:00-12:00 | ד"ר ליאורה מלכא ילין   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לתיאטרון היהודי והעברי: דת, תרבות, שפה | 0811.2202.01?> 0כרטיסים

מבוא לתיאטרון היהודי והעברי: דת, תרבות, שפה | 0811.2202.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ | יום א׳ 12:00-14:00 | ד"ר יאיר ליפשיץ  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: השורשים העתיקים של הטרגדיה המודרנית | 0811.1099.01?> 0כרטיסים

השורשים העתיקים של הטרגדיה המודרנית | 0811.1099.01

2019/2020
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳  | יום א׳ 10:00-12:00 | ד"ר עירא אבנרי
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים