קורסי העשרה והשראה

תמונת מנוי: כל העולם במה | 0811.1775.01?> 0כרטיסים

כל העולם במה | 0811.1775.01

2020/2021
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר א׳ | יום ה׳ 14:00-16:00 | במבי עודד פרידמן  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה-17 ועד איבסן | 0811.2136.01?> 0כרטיסים

תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה-17 ועד איבסן | 0811.2136.01

2020/2021
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר א׳ | יום א׳ 10:00-12:00 | ד"ר יאיר ליפשיץ  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: גופים בחלל: סצנוגרפיה בתיאטרון עכשווי | 0811.1792.01?> 0כרטיסים

גופים בחלל: סצנוגרפיה בתיאטרון עכשווי | 0811.1792.01

2020/2021
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר א' | יום א' | 10:00-12:00 | משה פרשלטיין
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מיתוס ופולחן ביצירתו של חנוך לוין | 0811.1908.01?> 0כרטיסים

מיתוס ופולחן ביצירתו של חנוך לוין | 0811.1908.01

2020/2021
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר א' | יום ב' | 14:00-16:00 | פרופ' נורית יערי
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לתיאטרון מודרני | 0811.2137.01?> 0כרטיסים

מבוא לתיאטרון מודרני | 0811.2137.01

2020/2021
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר א׳ | יום ב׳ | 12:00-14:00 | ד"ר דרור הררי  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לתיאטרון מקומי | 0811.1134.01?> 1כרטיסים

מבוא לתיאטרון מקומי | 0811.1134.01

2020/2021
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר א׳ | יום ד׳ | 10:00-12:00 | ד"ר יאיר ליפשיץ
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 1
תמונת מנוי: תולדות הדרמה והתיאטרון: יוון ורומא | 0811.1200.01?> 0כרטיסים

תולדות הדרמה והתיאטרון: יוון ורומא | 0811.1200.01

2020/2021
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר א׳ | יום ד׳ | 12:00-14:00 | ד"ר שלומית שלגו  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: דאוס אקס מאכינה בדרמה ובתיאטרון | 0811.1214.01?> 0כרטיסים

דאוס אקס מאכינה בדרמה ובתיאטרון | 0811.1214.01

2020/2021
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר א' | יום ב' | 12:00-14:00 | ד"ר עירא אבנרי
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: אחרים בתיאטרון ובמופע ישראלי | 0811.1240.01?> 1כרטיסים

אחרים בתיאטרון ובמופע ישראלי | 0811.1240.01

2020/2021
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ | יום ג׳ | 10:00-12:00 | ד"ר דרור הררי   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 1
תמונת מנוי: תיאוריות וביקורת גישות למחקר ויצירה של תיאטרון | 0811.2138.01?> 1כרטיסים

תיאוריות וביקורת גישות למחקר ויצירה של תיאטרון | 0811.2138.01

2020/2021
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ | יום ג׳ | 10:00-12:00 | ד"ר יאיר ליפשיץ  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 1
תמונת מנוי: תולדות התיאטרון: ימי-הביניים והרנסנס | 0811.1195.01?> 1כרטיסים

תולדות התיאטרון: ימי-הביניים והרנסנס | 0811.1195.01

2020/2021
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ | יום ג׳ | 10:00-12:00 | ד"ר ליאורה מלכא ילין   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 1
תמונת מנוי: מבוא לתיאטרון הפוסט-מודרני | 0811.1343.01?> 1כרטיסים

מבוא לתיאטרון הפוסט-מודרני | 0811.1343.01

2020/2021
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ | יום ג׳ | 12:00-14:00 | ד"ר דרור הררי   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 1
תמונת מנוי: הפילוסוף נכנס אל הבמה | 0811.1907.01?> 0כרטיסים

הפילוסוף נכנס אל הבמה | 0811.1907.01

2020/2021
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב' | יום א' | 14:00-16:00 | ד"ר עירא אבנרי
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לתיאטרון היהודי והעברי: דת, תרבות, שפה | 0811.2202.01?> 1כרטיסים

מבוא לתיאטרון היהודי והעברי: דת, תרבות, שפה | 0811.2202.01

2020/2021
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב׳ | יום א׳ | 12:00-14:00 | ד"ר יאיר ליפשיץ  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 1
תמונת מנוי: תיאטרון, חברה, קהילה | 0811.1215.01?> 1כרטיסים

תיאטרון, חברה, קהילה | 0811.1215.01

2020/2021
קורסים באמנות התיאטרון
סמסטר ב' | יום א' | 14:00-16:00 | ד"ר חן אלון  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 1
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים