קורסי העשרה והשראה

תמונת מנוי: Jewish Composers | 0842.3465.01?> 0כרטיסים

Jewish Composers | 0842.3465.01

2020/2021
קורסים במוזיקה
סמסטר א' | יום א' | 12:00-14:00 | פרופ' קריסטינה קופר
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות המוזיקה – ימי הביניים והרנסנס | 0845.1001.01?> 0כרטיסים

תולדות המוזיקה – ימי הביניים והרנסנס | 0845.1001.01

2020/2021
קורסים במוזיקה
סמסטר א׳ | יום א' | 16:00-20:00 | פרופ' דורית טנאי
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות המוזיקה – קלאסיקה ורומנטיקה | 0845.2001.01?> 0כרטיסים

תולדות המוזיקה – קלאסיקה ורומנטיקה | 0845.2001.01

2020/2021
קורסים במוזיקה
סמסטר א׳ | יום ד' ויום ה' | 10:00-12:00 | פרופ' מיכל גרובר
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות המוזיקה בארוק | 0845.1002.01?> 0כרטיסים

תולדות המוזיקה בארוק | 0845.1002.01

2020/2021
קורסים במוזיקה
סמסטר ב' |  יום ב' | 16:00-20:00 | גב' הדר בייזר
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות המוזיקה 1 - חלק א' | 0842.1826.01?> 0כרטיסים

תולדות המוזיקה 1 - חלק א' | 0842.1826.01

2020/2021
קורסים במוזיקה
סמסטר א' |  יום ג' | 10:00-12:00 | ד"ר בוריס קליינר
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות המוזיקה 1 - חלק ב' | 0842.2827.01?> 1כרטיסים

תולדות המוזיקה 1 - חלק ב' | 0842.2827.01

2020/2021
קורסים במוזיקה
סמסטר ב' | ימי ג' | 10:00-12:00 | ד"ר בוריס קליינר 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 1
תמונת מנוי: מוזיקה חברה ותרבות אודיטורית | 0845.2002.01?> 0כרטיסים

מוזיקה חברה ותרבות אודיטורית | 0845.2002.01

2020/2021
קורסים במוזיקה
שנתי | ימי א' | 12:00-14:00 | ד"ר עופר גזית
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: המוזיקה במאה ה-20 | 0845.2109.01?> 0כרטיסים

המוזיקה במאה ה-20 | 0845.2109.01

2020/2021
קורסים במוזיקה
קורס שנתי | ימי ג׳ | 12:00-14:00 | ד"ר עופרה יצחקי
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: Vienna a City of Music: 1827-1945 | 0842.3547.01?> 0כרטיסים

Vienna a City of Music: 1827-1945 | 0842.3547.01

2020/2021
קורסים במוזיקה
סמסטר ב' | יום א' | 12:00-14:00 | פרופ' קריסטינה קופר
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים