קורסי העשרה והשראה

תמונת מנוי: מוזיקה לעוגב במאה ה-20 | 0842.3467.01?> 0כרטיסים

מוזיקה לעוגב במאה ה-20 | 0842.3467.01

2019/2020
קורסים במוזיקה
סמסטר א׳ | יום ג׳ | 14:00:16:00
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות המוזיקה – ימי הביניים והרנסנס | 0845.1001.01?> 0כרטיסים

תולדות המוזיקה – ימי הביניים והרנסנס | 0845.1001.01

2019/2020
קורסים במוזיקה
סמסטר א׳ | יום א' | 16:00-20:00 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות המוזיקה – קלאסיקה ורומנטיקה | 0845.2001.01?> 0כרטיסים

תולדות המוזיקה – קלאסיקה ורומנטיקה | 0845.2001.01

2019/2020
קורסים במוזיקה
סמסטר א׳ | יום ד׳ + יום ה׳ | 10:00-12:00 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מוזיקה לכלי מקלדת עד 1750 | 0842.1333.01?> 0כרטיסים

מוזיקה לכלי מקלדת עד 1750 | 0842.1333.01

2019/2020
קורסים במוזיקה
קורס שנתי | יום ג׳ | 16:00-18:00
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מוזיקה חברה ותרבות אודיטורית | 0845.2002.02?> 0כרטיסים

מוזיקה חברה ותרבות אודיטורית | 0845.2002.02

2019/2021
קורסים במוזיקה
שנתי | ימי ד' | 12:00-14:00 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מוזיקה אמנותית בישראל | 0845.3103.01?> 0כרטיסים

מוזיקה אמנותית בישראל | 0845.3103.01

2019/2020
קורסים במוזיקה
שנתי | ימי ג' | 12:00-14:00 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות המוזיקה ב' - חלק א' | 0842.2826.01?> 0כרטיסים

תולדות המוזיקה ב' - חלק א' | 0842.2826.01

2019/2020
קורסים במוזיקה
סמסטר א' |  יום ג' | 10:00-12:00 | ד"ר בוריס קליינר
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תולדות המוזיקה ב' - חלק ב' | 0842.2827.01?> 0כרטיסים

תולדות המוזיקה ב' - חלק ב' | 0842.2827.01

2019/2020
קורסים במוזיקה
סמסטר ב' | ימי גי | 10:00-12:00 | בוריס קליינר 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים