קורסי העשרה והשראה

תמונת מנוי: מלחמה וקולנוע (חדש) | 0851.6717.01?> 0כרטיסים

מלחמה וקולנוע (חדש) | 0851.6717.01

2018/2019
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ יום ד׳ 14:00-18:00
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי | 0851.6189.01?> 0כרטיסים

מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי | 0851.6189.01

2019
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ יום ד׳ 16:00-20:00  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: קולנוע דרום קוריאני עכשווי | 0809.8116.01?> 0כרטיסים

קולנוע דרום קוריאני עכשווי | 0809.8116.01

2019
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ יום ב' 10:00-14:00  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לתולדות הקולנוע ב' 0851.6235.01?> 0כרטיסים

מבוא לתולדות הקולנוע ב' 0851.6235.01

2019
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ יום ג׳ |  10:00-14:00 - הרצאה | 14:00-16:00 - הקרנת סרטים | ד“ר דן חיוטין
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לתסריטאות | 0851.6539.01?> 0כרטיסים

מבוא לתסריטאות | 0851.6539.01

2019
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ יום ד׳ 10:00-12:00
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא ללימודי טלוויזיה | 0851.6531.01?> 0כרטיסים

מבוא ללימודי טלוויזיה | 0851.6531.01

2019
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ יום ד׳ 12:00-14:00
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: הקולנוע של סטנלי קובריק | 0851.6715.01?> 0כרטיסים

הקולנוע של סטנלי קובריק | 0851.6715.01

2019
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ יום ד׳ 10:00-14:00
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: פילם נואר | 0851.7615.01?> 0כרטיסים

פילם נואר | 0851.7615.01

2019
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ יום ה׳ 14:00-18:00  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: פריק באופן ביקורתי: קולנוע ומוגבלות (חדש) | 0851.6201.01?> 0כרטיסים

פריק באופן ביקורתי: קולנוע ומוגבלות (חדש) | 0851.6201.01

2019
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ יום ה׳ 10:00-14:00
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: דרמה אמריקאית איכותית בטלוויזיה | 0851.6682.01?> 0כרטיסים

דרמה אמריקאית איכותית בטלוויזיה | 0851.6682.01

2019
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ יום ה׳ 14:00-16:00
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: קולנוע מזרח אירופאי חדש | 0851.6197.01?> 0כרטיסים

קולנוע מזרח אירופאי חדש | 0851.6197.01

2019
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ יום א׳ 14:00-18:00
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבעד לחומה: קולנוע גרמני עכשווי | 0851.6231.01?> 0כרטיסים

מבעד לחומה: קולנוע גרמני עכשווי | 0851.6231.01

2019
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ יום א׳ 16:00-20:00
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: קולנוע ורגש | 0851.6101.01?> 0כרטיסים

קולנוע ורגש | 0851.6101.01

2019
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ יום א׳ 16:00-18:00
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: היום הארוך ביותר: 9/11 בטלוויזיה ובקולנוע האמריקאיים | 0851.6208.01?> 0כרטיסים

היום הארוך ביותר: 9/11 בטלוויזיה ובקולנוע האמריקאיים | 0851.6208.01

2019
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ יום ב׳ 16:00-20:00
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: הוליווד שעל הנילוס – תולדות הקולנוע המצרי והבניית הזהות הלאומית (חדש) | 0851.6716.01?> 0כרטיסים

הוליווד שעל הנילוס – תולדות הקולנוע המצרי והבניית הזהות הלאומית (חדש) | 0851.6716.01

2019
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב' יום ב׳ 16:00-20:00
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לקולנוע ישראלי | 0851.6595.01?> 0כרטיסים

מבוא לקולנוע ישראלי | 0851.6595.01

2019
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ יום ב׳ 12:00-16:00
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: נקמתה של עקרת הבית: נשים ובית בקולנוע ובטלוויזיה אמריקניים (חדש) | 0851.6203.01?> 0כרטיסים

נקמתה של עקרת הבית: נשים ובית בקולנוע ובטלוויזיה אמריקניים (חדש) | 0851.6203.01

2019
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ יום ג׳ 16:00-18:00
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים