קורסי העשרה והשראה

תמונת מנוי: אקירה קוראסוואה | 0851.6739.01?> 0כרטיסים

אקירה קוראסוואה | 0851.6739.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר א' | יום א' | 14:00-18:00 | מר ירון ברוך
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: Animated World: Understanding Animation in Cinema Studies 0851.6206.01?> 0כרטיסים

Animated World: Understanding Animation in Cinema Studies 0851.6206.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב' | קורס מקוון באנגלית  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: פילם נואר | 0851.7615.01?> 0כרטיסים

פילם נואר | 0851.7615.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ | יום ה׳ | 14:00-18:00 | ד"ר אודיה כהן רז  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: לפחד בקולנוע , לפחד מהקולנוע : הרטוריקה של סרטי האימה| 0851.6140.01?> 0כרטיסים

לפחד בקולנוע , לפחד מהקולנוע : הרטוריקה של סרטי האימה| 0851.6140.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב' | יום ה' | 12:00-16:00 |ד"ר מירי מוהבן-שקד
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: נקמתה של עקרת הבית: נשים ובית בקולנוע ובטלוויזיה אמריקניים | 0851.6203.01?> 0כרטיסים

נקמתה של עקרת הבית: נשים ובית בקולנוע ובטלוויזיה אמריקניים | 0851.6203.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ | יום ד׳ | 14:00-16:00 | ד"ר יעל לוי
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: הגולם, הדיבוק, והזיכרון הקולקטיבי: הדי תרבות היידיש בקולנוע | 0851.6747.01?> 0כרטיסים

הגולם, הדיבוק, והזיכרון הקולקטיבי: הדי תרבות היידיש בקולנוע | 0851.6747.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ | יום ד' | 12:00-16:00 | ד"ר זהבית שטרן
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא ללימודי טלוויזיה | 0851.6531.01?> 0כרטיסים

מבוא ללימודי טלוויזיה | 0851.6531.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ | יום ד׳ | 12:00-14:00 | ד"ר איתי חרל"פ
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: הסרט המוזיקלי | 0851.6714.01?> 0כרטיסים

הסרט המוזיקלי | 0851.6714.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ | יום ד׳ | 10:00-12:00 | גב' תומר נחושתן
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: קולנוע דרום קוריאני | 0851.6685.01?> 0כרטיסים

קולנוע דרום קוריאני | 0851.6685.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ | יום ג' | 14:00-18:00 | ד"ר פבלו אוטין
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לתולדות הקולנוע ב' | 0851.6235.01?> 0-1כרטיסים

מבוא לתולדות הקולנוע ב' | 0851.6235.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳| יום ג׳ | 10:00-16:00 | ד“ר דן חיוטין    
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0 - 1
תמונת מנוי: מבעד לחומה: קולנוע גרמני עכשווי | 0851.6231.01?> 0כרטיסים

מבעד לחומה: קולנוע גרמני עכשווי | 0851.6231.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ |  יום ג׳ | 12:00-14:00 | גב' יעל מזור 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: ז'אנר הריאלטי בטלויזיה | 0851.6736.01?> 0כרטיסים

ז'אנר הריאלטי בטלויזיה | 0851.6736.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב' | יום ג' | 10:00-12:00 | ד"ר עלינא ברנשטיין
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: קולנוע אמריקאי - שנות ה-70 | 0851.6148.01?> 0כרטיסים

קולנוע אמריקאי - שנות ה-70 | 0851.6148.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳| יום ג׳ | 10:00-12:00| מר ארז דבורה
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לקולנוע היפני| 0851.6753.01?> 0כרטיסים

מבוא לקולנוע היפני| 0851.6753.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ | יום ג' | 08:00-10:00 |  מר ארז דבורה
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: קולנוע עכשווי בעולם הערבי | 0851.6743.01?> 0כרטיסים

קולנוע עכשווי בעולם הערבי | 0851.6743.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב' | יום ב' | 16:00-20:00 | ד"ר איל שגיא ביזאוי
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לקולנוע ישראלי | 0851.6595.01?> 0-1כרטיסים

מבוא לקולנוע ישראלי | 0851.6595.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ | יום ב׳ | 12:00-16:00 | ד"'ר שמוליק דובדבני 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0 - 1
תמונת מנוי: מלחמה וקולנוע | 0851.6717.01?> 0כרטיסים

מלחמה וקולנוע | 0851.6717.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ | יום א׳ | 10:00-14:00 | גב' אירית גזית
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: קולנוע מזרח אירופאי חדש | 0851.6197.01?> 0כרטיסים

קולנוע מזרח אירופאי חדש | 0851.6197.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר א׳ | יום א׳ | 10:00-14:00 | ד"ר שמוליק דובדבני
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: האישה עם מצלמת הקולנוע: קולנוע של נשים | 0851.6227.01?> 0כרטיסים

האישה עם מצלמת הקולנוע: קולנוע של נשים | 0851.6227.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב' | יום ה' | 16:00-20:00 | גב' יערה עוזרי
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: בין משחקיות לסרט | 0851.6210.01?> 0כרטיסים

בין משחקיות לסרט | 0851.6210.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר א׳ | יום ב׳ | 12:00-14:00 | ד"ר גל רז 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: טלוויזיה בריטית | 0851.9644.01?> 0כרטיסים

טלוויזיה בריטית | 0851.9644.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר א׳ | יום ג׳ | 10:00-12:00| ד"ר עלינא ברנשטיין
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לתולדות הקולנוע  א׳ | 0851.6234.01?> 0כרטיסים

מבוא לתולדות הקולנוע א׳ | 0851.6234.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר א׳ |  יום ג' | 10:00-16:00 |  ד"ר דן חיוטין   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: טכנולוגיות של קולנוע וטלוויזיה | 0851.6756.01?> 0כרטיסים

טכנולוגיות של קולנוע וטלוויזיה | 0851.6756.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר א' | יום ג' | 12:00-14:00 | ד"ר דור פדלון
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: ז'אנרים טלוויזיוניים | 0851.9645.01?> 0כרטיסים

ז'אנרים טלוויזיוניים | 0851.9645.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר א' | יום ג' | 14:00-16:00 | ד"ר איתי חרל"פ
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לתיאוריות קולנועיות | 0851.6524.01?> 0כרטיסים

מבוא לתיאוריות קולנועיות | 0851.6524.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר א׳ | יום ג' | 16:00-18:00 | ד"ר איתי חרל"פ
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לקולנוע תיעודי | 0851.6190.01?> 0כרטיסים

מבוא לקולנוע תיעודי | 0851.6190.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר א׳ | יום ד׳ | 10:00-14:00 | ד"'ר שמוליק דובדבני
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבע קולנועי | 0851.6548.01?> 0כרטיסים

מבע קולנועי | 0851.6548.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר א׳ | יום ד' | 14:00-16:00 | ד"ר אודיה כהן רז   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי | 0851.6189.01?> 0כרטיסים

מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי | 0851.6189.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר א׳ | יום ד׳ | 16:00-20:00 | ד"ר אוהד לנדסמן  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: הקולנוע של וורנר הרצוג | 0851.6751.01?> 0כרטיסים

הקולנוע של וורנר הרצוג | 0851.6751.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר א׳ | יום ה' | 10:00-14:00 | מר עידו לויט
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: דרקונים, לוחמים ופועלים: מבוא לקולנוע הסיני במאה ה-20  0851.6220.01?> 0-1כרטיסים

דרקונים, לוחמים ופועלים: מבוא לקולנוע הסיני במאה ה-20 0851.6220.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר א' |  יום ה' | 12:00-14:00 | מר ארז דבורה
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0 - 1
תמונת מנוי: Except the Mystery: Ethics and Meaning in the cinema of the Coen Brothers | 0851.6755.01?> 0כרטיסים

Except the Mystery: Ethics and Meaning in the cinema of the Coen Brothers | 0851.6755.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר א' | קורס מקוון באנגלית  
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: הסרטים של לארס פון טראייר: ״משחקים על אמת״ | 0851.6713.01?> 0כרטיסים

הסרטים של לארס פון טראייר: ״משחקים על אמת״ | 0851.6713.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב׳ | יום ב' | 10:00-12:00 | גב' מורן עובדיה
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: הרגישות החדשה : קולנוע ישראלי מודרני בשנות השישים והשבעים 0851.5016.01?> 0כרטיסים

הרגישות החדשה : קולנוע ישראלי מודרני בשנות השישים והשבעים 0851.5016.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
 סמסטר א' |יום ה' | 14:00-16:00 |ד"ר אריאל שוייצר   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי:
תמונת מנוי: הקומדיה הרומנטית 0851.6758.01?> 0כרטיסים

הקומדיה הרומנטית 0851.6758.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר ב'| יום א'| 16:00-20:00 |מר יואב ארבל
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי:
תמונת מנוי: הקולנוע של ארנסט לוביטש 0851.6759.01?> 0כרטיסים

הקולנוע של ארנסט לוביטש 0851.6759.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר א'| יום ד' | 10:00-12:00 | ד"ר נועה מרקין   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי:
תמונת מנוי: פרקים בקולנוע התיעודי הישראלי  | 0851.6647.01?> 0כרטיסים

פרקים בקולנוע התיעודי הישראלי | 0851.6647.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר א'| יום ב' | 10:00-14:00 |ד"ר שמוליק דובדבני   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי:
תמונת מנוי: קולנוע ואתיקה | 0851.6177.01?> 0כרטיסים

קולנוע ואתיקה | 0851.6177.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר א'| יום ג'| 10:00-12:00 |ד"ר שי בידרמן   
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי:
תמונת מנוי: דיוויד לינץ' | 0851.6697.01?> 0כרטיסים

דיוויד לינץ' | 0851.6697.01

2022/2023
קורסים בקולנוע וטלוויזיה
סמסטר א׳ | יום ג׳ | 08:00-10:00 | ד"ר שי בידרמן
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים