קורסים בתיאטרון

קורסי העשרה והשראה

0כרטיסים

מגדר בתיאטרון ובמופע | 0811.0292.01 | פרופ' שרון אהרונסון-להבי | ימי א' 10:00-12:00 | חדר 212, בניין מקסיקו

2023/2025
דף הבית , קורסים בתיאטרון , קורסים בתיאטרון
  סמסטר ב' | ימי ראשון | שעה 12:00 - 10:00 |  פרופ' שרון להבי אהרונסון  | פתיחה: 26.5.2024
כרטיסי מנוי: 0
פרטים נוספים
0כרטיסים

תיאטרון, חברה, קהילה | 0811.1215.01 | ד"ר חן אלון | ימי א' 12:00-14:00 | חדר 203, בניין דן דוד

2023/2024
דף הבית , קורסים בתיאטרון
סמסטר ב' | ימי ראשון | שעה 12:00 - 14:00 | ד״ר חן אלון | פתיחה: 26.5.2024
כרטיסי מנוי: 0
פרטים נוספים
0כרטיסים

תולדות התיאטרון: ימי-הביניים והרנסנס | 0811.1195.01 | ד"ר ליאורה מלכא | ימי ג' 10:00-12:00 | חדר 206א', בניין מקסיקו

2023/2024
דף הבית , קורסים בתיאטרון
סמסטר ב' | ימי שלישי | שעה 10:00 - 12:00 | ד״ר ליאורה מלכא | פתיחה: 28.5.2024
כרטיסי מנוי: 0
פרטים נוספים
0כרטיסים

מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני | 0811.1343.01 | ד"ר דרור הררי | ימי ד' 14:00-16:00 | חדר 120, בניין מקסיקו

2023/2024
דף הבית , קורסים בתיאטרון
סמסטר ב' | ימי רביעי | שעה 14:00 - 16:00 | ד״ר דרור הררי | פתיחה: 29.5.2024
כרטיסי מנוי: 0
פרטים נוספים
0כרטיסים

תיאוריות וביקורת גישות למחקר ויצירה של תיאטרון | 0811.2138.01 | ד"ר רותי אביליוביץ | ימי ה' 10:00-12:00 | חדר 209, בניין מקסיקו

2023/2024
דף הבית , קורסים בתיאטרון
סמסטר ב' | ימי חמישי | 10:00 - 12:00 | ד״ר רותי אביליוביץ | פתיחה: 30.5.2024
כרטיסי מנוי: 0
פרטים נוספים
0כרטיסים

מבוא לתיאטרון מקומי | 0811.1134.01 | ד"ר רותי אביליוביץ | ימי ג' 12:00-14:00 | חדר 212, בניין מקסיקו

2023/2024
דף הבית , קורסים בתיאטרון
סמסטר ב' | ימי שלישי | שעה 12:00  - 14:00 | ד״ר רותי אביליוביץ | פתיחה: 28.5.2024
כרטיסי מנוי: 0
פרטים נוספים
0כרטיסים

The contemporary international stage: Europe and beyond | 0811.0262.01 | ד"ר רות שור | ימי ד' 12:00-14:00 | חדר 209, בניין מקסיקו

2023/2024
דף הבית , קורסים בתיאטרון
סמסטר ב' | ימי רביעי | שעה 12:00 - 14:00 | ד״ר רות שור | פתיחה: 29.5.2024
כרטיסי מנוי: 0
פרטים נוספים
0כרטיסים

Female Key Figures in Making Modern European Theatre | 0811.2366.01

2023/2024
דף הבית , קורסים בתיאטרון
סמסטר ב' | ימי חמישי | שעה 12:00 - 14:00 | ד״ר רות שור  
כרטיסי מנוי: 0
פרטים נוספים
0כרטיסים

קלאסיקה על הבמה הישראלית: נחוצות צורות חדשות? | 0811.0276.01 | מר עירא אבנרי | ימי ד' 14:00-16:00 | חדר 212, בניין מקסיקו

2023/2024
דף הבית , קורסים בתיאטרון
סמסטר ב' | ימי רביעי | שעה 14:00 - 16:00 | מר עירא אבנרי | פתיחה: 29.5.2024
כרטיסי מנוי: 0
פרטים נוספים
מערכת למכירת כרטיסים