קורסי העשרה והשראה

תמונת מנוי: מבוא לתולדות הקולנוע א' | 0861.1582.01?> 0כרטיסים

מבוא לתולדות הקולנוע א' | 0861.1582.01

2022/2023
קורסים בתכנית הרב-תחומית
סמסטר א'  | יום ב' | 16:00-18:00 | ד"ר שמוליק דובדבני 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקה | 0861.1588.01?> 0כרטיסים

אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקה | 0861.1588.01

2022/2023
קורסים בתכנית הרב-תחומית
סמסטר א' | יום ג' | 10.00-14.00 | ד"ר בן ברוך בליך
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תיאטרון ומחול כשפה בימתית | 0861.1106.01?> 0כרטיסים

תיאטרון ומחול כשפה בימתית | 0861.1106.01

2022/2023
קורסים בתכנית הרב-תחומית
סמסטר א'  | יום ג' | 14:00-16:00 | ד"ר ליאורה מלכא 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לשפת המוזיקה | 0861.1301.01?> 0כרטיסים

מבוא לשפת המוזיקה | 0861.1301.01

2022/2023
קורסים בתכנית הרב-תחומית
סמסטר א'  | יום ד' | 08:00-12:00 | ד"ר רועי אופנהיים 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: אמת וייצוג באמנויות | 0861.1585.01?> 0כרטיסים

אמת וייצוג באמנויות | 0861.1585.01

2022/2023
קורסים בתכנית הרב-תחומית
סמסטר א' | יום ד' | 14:00-16:00 | ד"ר אירית רז־דגני 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לשפת הקולנוע | 0861.1107.01?> 0כרטיסים

מבוא לשפת הקולנוע | 0861.1107.01

2022/2023
קורסים בתכנית הרב-תחומית
סמסטר ב׳ | יום ג׳ | 16:00-20:00 | ד"ר שמוליק דובדבני
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: זרמים בביקורת המאה העשרים | 0861.1586.01?> 0כרטיסים

זרמים בביקורת המאה העשרים | 0861.1586.01

2022/2023
קורסים בתכנית הרב-תחומית
סמסטר ב' | יום ד' | 12:00-14:00 | ד"ר אירית רז־דגני 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: תחנות בתרבות המערב | 0861.1210.01?> 0כרטיסים

תחנות בתרבות המערב | 0861.1210.01

2022/2023
קורסים בתכנית הרב-תחומית
קורס שנתי | יום א' | 12:00-14:00 | ד"ר איתי שניר
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
תמונת מנוי: מבוא לתולדות הקולנוע ב׳ | 0861.1583.01?> 0כרטיסים

מבוא לתולדות הקולנוע ב׳ | 0861.1583.01

2022/2023
קורסים בתכנית הרב-תחומית
סמסטר ב׳ | יום ב' | 16:00-18:00 | ד"ר שמוליק דובדבני 
פרטים נוספים
כרטיסי מנוי: 0
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים