תמונת מנוי: קיימות ואקלים העיר | 0881.3506.01

קיימות ואקלים העיר | 0881.3506.01

קורסים באדריכלות
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ יום ב׳ 10:00-12:00

ד״ר עמוס יורן

 

הסביבה העירונית משפיעה על המיקרו-אקלים שלה בצורות שונות.

תהליכי העיור המואצים בעולם בכלל, ובישראל בפרט, בשילוב מגמת ההתחממות הגלובלית, מעצימים את התופעות האלה.

בקורס הזה יוצגו היבטים שונים של המיקרו-אקלים העירוני, השונים מהמיקרו-אקלים של סביבות טבעיות או הבנויות בצפיפות נמוכה.

יוצגו דרכים להתמודד עם התופעות השליליות של אקלים העיר ואשר עומדים לרשות המתכנן.

כמוכן יוצגו תרחישים של מציאויות אקלימיות משתנות והדרכים להיערך לקראתן.

 

תאריכי הקורס

09.03.20

16.03.20

23.03.20

30.03.20

20.04.20

27.04.20

04.05.20

11.05.20

18.05.20

25.05.20

02.06.20

08.06.20

15.06.20

22.06.20

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים