תמונת מנוי: רב-תרבותיות בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית בישראל | 0851.6742.01

רב-תרבותיות בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית בישראל | 0851.6742.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב' | יום ד' | 18:00-20:00

ד"ר מירב אלוש לברון

מאז ראשית שנות התשעים ועד היום עלו על המסך סדרות דרמה ותכנים טלוויזיוניים מגוונים הנותנים ייצוג לזהויות לא הגמוניות וביניהם: כוכב נולד, האח הגדול, סרוגים, מרחק נגיעה ועוד.

במהלך הקורס נחקור בנראות של קבוצות דתיות, תרבותיות, לאומיות ואתניות על המסך, ונדון במופעים הפוליטיים והאסתטיים של הרב־תרבותיות ובגבולות הייצוג החברתי שלה בתנאי הכלכלה הניאו־ליברלית. נבחן את המשא ומתן התרבותי המתקיים בין קבוצות זהות לבין ההגמוניה על סמלים, ייצוגים וכוח. בסיכומו של הקורס נשווה את ההופעה שלהן על המסך לזו המתהווה במדיה הדיגיטלית, המטשטשת מטבעה אבחנות של מרכז ושוליים.

תאריכי הקורס

03.03.21

10.03.21

17.03.21

07.04.21

21.04.21

28.04.21

05.05.21

12.05.21

19.05.21

26.05.21

02.06.21

09.06.21

16.06.21

הקורסים בסמסטר ב' יועברו בזום | בהתאם לאילוצי המצב ובכפוף להנחיות משרד הבריאות
 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים