תמונת מנוי: רב-תרבותיות בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית בישראל | 0851.6742.01

רב-תרבותיות בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית בישראל | 0851.6742.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב' | יום ד' | 18:00-20:00

ד"ר מירב אלוש לברון

מאז ראשית שנות התשעים ועד היום עלו על המסך סדרות דרמה ותכנים טלוויזיוניים מגוונים הנותנים ייצוג לזהויות לא הגמוניות וביניהם: כוכב נולד, האח הגדול, סרוגים, מרחק נגיעה ועוד.

במהלך הקורס נחקור בנראות של קבוצות דתיות, תרבותיות, לאומיות ואתניות על המסך, ונדון במופעים הפוליטיים והאסתטיים של הרב־תרבותיות ובגבולות הייצוג החברתי שלה בתנאי הכלכלה הניאו־ליברלית. נבחן את המשא ומתן התרבותי המתקיים בין קבוצות זהות לבין ההגמוניה על סמלים, ייצוגים וכוח. בסיכומו של הקורס נשווה את ההופעה שלהן על המסך לזו המתהווה במדיה הדיגיטלית, המטשטשת מטבעה אבחנות של מרכז ושוליים.

תאריכי הקורס

23.02.2022

02.03.2022

09.03.2022

16.03.2022

23.03.2022

30.03.2022

06.04.2022

10.04.2022

27.04.2022

11.05.2022

18.05.2022

25.05.2022

01.06.2022

08.06.2022

הקורס יתקיים באופן פרונטלי , ויתכנו שינויים בהתאם להנחיית משרד הבריאות. 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים