תמונת מנוי: שקרים אמיתיים : לעג, זיוף ואמת בקולנוע המוקומנטרי | 0851.6152.01

שקרים אמיתיים : לעג, זיוף ואמת בקולנוע המוקומנטרי | 0851.6152.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב | יום א | 16:00-18:00

ד"ר אוהד לנדסמן

הקולנוע המוקומנטרי הוא אחת מהצורות המוקדמות בהיסטוריה של הקולנוע המבקשות לחתור תחת אבחנות מדויקות בין תיעוד לבדיון.
קולנוע זה התפתח מתוך שלל המסורות התיעודיות הקיימות וכתגובה אליהן כדי לייצר סאטירה וביקורת על עצם החיפוש אחר ייצוג האמת.
במקום להעמיד פנים שהוא מייצג מציאות כמו הקולנוע התיעודי, הקולנוע המוקומנטרי מזייף, משקר, ומתחזה במכוון כדי להגיב בביקורתיות על העדפת אסטרטגיה תיעודית זו או אחרת כמפתח לייצוג המציאות. בקורס זה נתמקד בשלל סרטים מוקומנטריים המתייחסים למסורות תיעודיות מגוונות (יומן החדשות, התיעוד המוזיקלי, היומן האישי, הייצוג האנתרופולוגי) ונבדוק כיצד הם מאתגרים כל ניסיון להכיל את הקולנוע הדוקומנטרי בתוך מסגרות אסתטיות ספציפיות ולהניח כי סגנון מבטיח ידע ואמת.
דרך התמקדות ברטוריקה הפארודית של סרטים אלו, נכיר בערכן ומגבלותיהן של מסורות תיעוד שונות כמו הקולנוע הישיר, הסינמה וריטה, או הקולנוע האתנוגרפי, ונתחבט באחת מהשאלות המרכזיות שעולות כיום לגבי הקולנוע התיעודי: האם ניתן להגדירו בהתאם למבנה או מאפיינים אסתטיים או שמא רק על פי אופן קליטתו על ידי הצופה?

בקורס זה נעסוק גם במספר תצורות קולנועיות עכשוויות המשיקות בהנחותיהן לקולנוע המוקומנטרי, כמו הדוקו-דרמה או הדוקו-פיקשן, ונבחן כיצד גם הן מייצרות שיח ביקורתי על הסמכותיות של הקולנוע התיעודי.
הקורס יציע כי ניתן להבין מוקומנטציה לא רק כלעג בדיוני אלא גם כאסטרטגיית תיעוד מרתקת המעלה טענות אמת לגבי המציאות ומכירה במקומם הבלתי מבוטל של הסובייקטיביות והבדיון בתהליך ייצוג ההיסטוריה בקולנוע. זהו קורס סגור לתוכנית המצטיינים בלבד.

תאריכי הקורס

20.02.2022

27.02.2022

06.03.2022

13.03.2022

20.03.2022

27.03.2022

03.04.2022

24.04.2022

01.05.2022

08.05.2022

15.05.2022

22.05.2022

29.05.2022

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים