תמונת מנוי: תולדות אדריכלות ה' - אדריכלות במאה ה-20 | 0881.3207.01

תולדות אדריכלות ה' - אדריכלות במאה ה-20 | 0881.3207.01

קורסים באדריכלות
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ב׳ | 08:00-10:00

סמסטר ב' | יום ג' | 08:00-10:00

ד"ר רועי קוזלובסקי

השיעור ממפה את המגמות העיקריות באדריכלות ובינוי ערים במאה העשרים, עם התמקדות מיוחדת בתאוריה ובפרקטיקה של התנועה המודרנית באירופה ואמריקה.

השיעור יבחן את המתחים  והסתירות המכוננים של "מודרניזם", כדוגמת  הניגוד בין האוניברסאלי והמקומי, תיעוש ומלאכה, חדשנות והמשכיות.

החומר מאורגן באופן כרונולוגי כדי לקשר בין ההיסטוריה של המודרניזם ותהליכים פוליטיים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים המאפיינים את המודרנה.

השיעור בוחן את הקאנון המודרני ודמויות מפתח כלה קורבוזיה, רייט ומיס, אך גם את הפעילות התכנון והבנייה האנונימית המייצרת את מרחב החיים היומיומי.

תאריכי הקורס

יום ב׳

08.03.21

15.03.21

22.03.21

05.04.21

12.04.21

19.04.21

26.04.21

03.05.21

10.05.21

24.05.21

31.05.21

07.06.21

14.06.21

יום ג׳

09.03.21

16.03.21

06.04.21

13.04.21

20.04.21

27.04.21

04.05.21

11.05.21

18.05.21

25.05.21

01.06.21

08.06.21

15.06.21

הקורסים בסמסטר ב' יועברו בזום | בהתאם לאילוצי המצב ובכפוף להנחיות משרד הבריאות
 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים