תמונת מנוי: תולדות האדריכלות ה' - אדריכלות מודרנית במאה ה-20 | 0881.3207.01

תולדות האדריכלות ה' - אדריכלות מודרנית במאה ה-20 | 0881.3207.01

קורסים באדריכלות
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

סמסטר ב' | יום ב' | 14:00-18:00

ד"ר רועי קוזלובסקי

השיעור ממפה את המגמות העיקריות באדריכלות ובינוי ערים במאה העשרים, עם התמקדות מיוחדת בתאוריה ובפרקטיקה של התנועה המודרנית באירופה ואמריקה.

השיעור יבחן את המתחים  והסתירות המכוננים של "מודרניזם", כדוגמת  הניגוד בין האוניברסאלי והמקומי, תיעוש ומלאכה, חדשנות והמשכיות.

החומר מאורגן באופן כרונולוגי כדי לקשר בין ההיסטוריה של המודרניזם ותהליכים פוליטיים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים המאפיינים את המודרנה.

השיעור בוחן את הקאנון המודרני ודמויות מפתח כלה קורבוזיה, רייט ומיס, אך גם את הפעילות התכנון והבנייה האנונימית המייצרת את מרחב החיים היומיומי.

תאריכי הקורס

21.02.2022

28.02.2022

07.03.2022

14.03.2022

21.03.2022

28.03.2022

04.04.2022

25.04.2022

02.05.2022

09.05.2022

16.05.2022

23.05.2022

30.05.2022

06.06.2022

הקורס יתקיים באופן פרונטלי.

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים