תמונת מנוי: תולדות האמנות הפלסטינית: מראשית המאה ה-20 ועד היום | 0821.6742.01

תולדות האמנות הפלסטינית: מראשית המאה ה-20 ועד היום | 0821.6742.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

​סמסטר א' | יום ג' | 16:00-18:00

ד"ר רונה סלע

הקורס עוסק בתולדות האמנות הפלסטינית לאורך המאה העשרים ועד היום. הקורס יתחיל בסקירה היסטורית על אודות פועלן.ם של אמניות.ים שפעלו במחצית הראשונה של המאה העשרים וימשיך בפעלן.ם של גולות.ים פלסטיניות.ים שהחלו ליצור בשנות החמישים ובאמנות האקטיביסטית שהחלה לפעום בשנות השבעים באמנות ובקולנוע.
הקורס ימשיך בסקירת פעילות בשדה בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים ובשידוד שחל עם מעבר המאה ועד היום: הן מבחינת המניפה העשירה המדיומלית – צילום, ציור, מיצג, וידאו, פרפורמנס ואמנות במרחב הציבורי והן מבחינת העיסוק התמטי.
דגש מיוחד יושם על עבודתן של אמניות יוצרות ותפקידן המשמעותי בשיח האמנות והביקורת העכשוויים, על הקשר בין אמנות פלסטינית עכשווית לחברה האזרחית, אמנות ואקטיביזם ואמנות המיצג.

הקורס  יעסוק באמנות הפלסטינית בפזורה הפלסטינית, בגדה המערבית ובעזה, עם דגש על פועלן.ם של אמניות.ים פלסטיניות.ים בישראל. הקורס אף ידון באמנות העכשווית בזיקה לעשייה התרבותית התוססת של יוצרות.ים עכשוויות.ים מהמזרח הקרוב וממדינות ערב.
כן יבדוק הקורס את השפעת האביב הערבי על האמנות הפלסטינית. הקורס יעסוק בנושאים המרכזיים המעסיקים את שדה האמנות הפלסטינית בעשורים האחרונים: מגדר, שפה, הגירה, קולוניאליזם, הארכיון והגוף.

תאריכי הקורס

12.10.2021

19.10.2021

26.10.2021

02.11.2021

09.11.2021

16.11.2021

23.11.2021

30.11.2021

07.12.2021

14.12.2021

21.12.2021

28.12.2021

04.01.2022

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים