תמונת מנוי: תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה-17 ועד איבסן | 0811.2136.01

תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה-17 ועד איבסן | 0811.2136.01

קורסים באמנות התיאטרון
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום א׳ | 12:00-14:00

 ד"ר יאיר ליפשיץ

בקורס זה נעקוב אחר השינויים וההתפתחויות שעבר התיאטרון האירופאי מתחילת המאה ה-17 ועד סוף המאה ה-19.

נתחקה אחר האפשרויות התיאטרוניות שקודמו ואלו שנזנחו בתהליכי הגיבוש שהובילו בסופו של דבר לתיאטרון המודרני,
ונבחן אותם על רקע שינויים בסדר החברתי, הפוליטי, הכלכלי, הדתי, והמגדרי בתרבות המערב.

מתוך אלו נתבונן בתיאטרון כזירה לביצועם של יחסי-כוח, כמו גם של קונפליקטים ומתחים תרבותיים,
בעידן רב-השפעה על יצירתו של המערב המודרני.

דגש מיוחד יינתן לכניסתן של נשים לשדות המשחק והכתיבה בתיאטרון; למאבקים מעמדיים; לעלייתו של השחקן כגיבור תרבות וכסלבריטי;
ולתפקידו של התיאטרון בעולם העובר תהליכי חילון ומהפכה.

תאריכי הקורס

23/10/2022
30/10/2022
06/11/2022
13/11/2022
20/11/2022
27/11/2022
04/12/2022
11/12/2022
18/12/2022
01/01/2023
08/01/2023
15/01/2023
22/01/2023

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים