תמונת מנוי: תולדות המוזיקה ב - חלק ב' 0842.2827.01 | פרופ' בוריס קליינר | ימי  ג' 10:00-12:00 | חדר 41, בי"ס למוזיקה

תולדות המוזיקה ב - חלק ב' 0842.2827.01 | פרופ' בוריס קליינר | ימי ג' 10:00-12:00 | חדר 41, בי"ס למוזיקה

העשרה באמנויות
עונה: 2024
מחיר: 600.00 ₪
כרטיסי מנוי:

פרטים נוספים

תולדות המוזיקה ב' - חלק ב׳

סמסטר ב' | ימי שלישי | שעה 10:00 - 12:00 | פרופ' בוריס קליינר | פתיחה: 28.5.2024

 

סקירת סגנונות, סוגות, טכניקות הלחנה וביצוע במוזיקה אירופאית

בין 1750 לבין 1890.

 

 

מערכת למכירת כרטיסים