תמונת מנוי: תולדות המוזיקה ב' - חלק ב' | 0842.2827.01

תולדות המוזיקה ב' - חלק ב' | 0842.2827.01

קורסים במוזיקה
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב' ימי גי 10:00-12:00

ד"ר בוריס קליינר

הקורס עוסק בתולדות המוזיקה באירופה בתקופה  1700 - 1890

תאריכי הקורס

17.03.20

24.03.20

31.03.20

21.04.20

05.05.20

12.05.20

19.05.20

26.05.20

02.06.20

09.06.20

16.06.20

23.06.20

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים