תמונת מנוי: תולדות המוזיקה ב' - חלק ב' | 0842.2827.01

תולדות המוזיקה ב' - חלק ב' | 0842.2827.01

קורסים במוזיקה
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

סמסטר ב' ימי גי 10:00-12:00

ד"ר בוריס קליינר

הקורס עוסק בתולדות המוזיקה באירופה בתקופה 1700 – 1890 הבארוק המאוחר.
סגנון הגלנטי והקלאסי המוקדם.
אופרה סריה ואופרה בופה,
האסכולה הווינאית הקלאסית, היווצרות של השפה המוזיקלית הקנונית. מוזיקה לכנסיה הקתולית.
כלים "אותנטיים" וטכניקות נגינה בהם. יסודות אסתטיים של התקופה הרומנטית, שינויים בשפה מוזיקלית במאה ה-19,

התפתחות של אופרה, של מוזיקה לכלים ולתזמורת. התפתחות אסכולות לאומיות.

תאריכי הקורס

17.03.20

24.03.20

31.03.20

21.04.20

05.05.20

12.05.20

19.05.20

26.05.20

02.06.20

09.06.20

16.06.20

23.06.20

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים