תמונת מנוי: תולדות המוזיקה 1 - חלק ב' | 0842.1827.01

תולדות המוזיקה 1 - חלק ב' | 0842.1827.01

קורסים במוזיקה
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0 - 1

פרטים נוספים

סמסטר ב' ימי גי 10:00-12:00

ד"ר בוריס קליינר

הקורס עוסק בתולדות המוזיקה באירופה בתקופה 1700 – 1890 הבארוק המאוחר.

תאריכי הקורס

09.03.21

16.03.21

06.04.21

13.04.21

20.04.21

27.04.21

04.05.21

11.05.21

18.05.21

25.05.21

01.06.21

08.06.21

15.06.21

הקורסים בסמסטר ב' יועברו בזום | בהתאם לאילוצי המצב ובכפוף להנחיות משרד הבריאות
 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים