תמונת מנוי: תולדות המוזיקה: בארוק | 0845.1002.01

תולדות המוזיקה: בארוק | 0845.1002.01

קורסים במוזיקה
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב' |  יום א' | 16:00-20:00

פרופ' דורית טנאי

בקורס נכיר את התפתחות הסגנונות המוזיקליים, מושגי התקינות והיעדים האסתטיים של המוזיקה החל מאמצע המאה השש עשרה ועד אמצע המאה השמונה עשרה.

תאריכי הקורס

07.03.21

14.03.21

21.03.21

23.03.21

11.04.21

18.04.21

25.04.21

02.05.21

09.05.21

23.05.21

30.05.21

06.06.21

13.06.21

הקורסים בסמסטר ב' יועברו בזום | בהתאם לאילוצי המצב ובכפוף להנחיות משרד הבריאות
 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים