תמונת מנוי: תולדות המוזיקה – ימי הביניים והרנסנס | 0845.1001.01

תולדות המוזיקה – ימי הביניים והרנסנס | 0845.1001.01

קורסים במוזיקה
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום ב' | בשעות 16:00-20:00

פרופ' דורית טנאי

מוזיקה ביוון העתיקה, מחשבת המוזיקה של ימי הביניים המוקדמים, התפתחות הקודקס הגרגוריאני, סוגיות במוזיקה החד קולית הדתית, סוגיות במוזיקה החד קולית החילונית, הולדת הפוליפוניה, אסכולת נוטר-דם, המוטט של המאה השלוש עשרה, המהפכה של הארס נובה, מוזיקה חילונית במאה הארבע-עשרה, הארס סובטיליור, הרנסנס במוזיקה ומוזיקה של הרנסנס.

תאריכי הקורס

19.10.20

26.10.20

02.11.20

09.11.20

16.11.20

23.11.20

30.11.20

07.12.20

14.12.20

21.12.20

28.12.20

04.01.21

11.01.21

הקורס יתקיים בזום והשיעורים יוקלטו | ההקלטות יהיו זמינות עד סוף הסמסטר
 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים