תמונת מנוי: תולדות המוזיקה – ימי הביניים והרנסנס | 0845.1001.01

תולדות המוזיקה – ימי הביניים והרנסנס | 0845.1001.01

קורסים במוזיקה
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום ב' | 16:00-20:00

פרופ' דורית טנאי

מוזיקה ביוון העתיקה, מחשבת המוזיקה של ימי הביניים המוקדמים, התפתחות הקודקס הגרגוריאני, סוגיות במוזיקה החד קולית הדתית, סוגיות במוזיקה החד קולית החילונית, הולדת הפוליפוניה, אסכולת נוטר-דם, המוטט של המאה השלוש עשרה, המהפכה של הארס נובה, מוזיקה חילונית במאה הארבע-עשרה, הארס סובטיליור, הרנסנס במוזיקה ומוזיקה של הרנסנס.

תאריכי הקורס

10.10.2021

17.10.2021

24.10.2021

31.10.2021

07.11.2021

14.11.2021

21.11.2021

28.11.2021

12.12.2021

19.12.2021

26.12.2021

02.01.2022

09.01.2022

 

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות
 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים