תמונת מנוי: תולדות הצילום | 5408.0182.41

תולדות הצילום | 5408.0182.41

העשרה באמנויות
עונה: 2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

תולדות הצילום

סמסטר ב' | יום ב' | 12:00-14:00
ד"ר אורלי שבי


השיעור הינו מבוא לתולדות הצילום - מהניסיונות הראשונים בראשית המאה ה-19 ועד לתקופתנו.

בכל מפגש נתמקד בצילום מרכזי אחד שיהווה עבורנו נקודת מוצא לדיון בסוגיות נבחרות, וכמעין מצפן יתווה את הדרך למסע הכרות עם צילומים וצלמים רלוונטיים נוספים,
כמו גם לתערוכות וטקסטים משמעותיים בנושא.

הדיונים בשיעור ייסוב סביב שלוש בעיות מרכזיות הקשורות לאופיו הייחודי של הצילום: נעסוק בדיון התיאורטי המתמשך על מהותו של הצילום.
נדון בתפקידו התרבותי, חברתי ופוליטי של הצילום בעידן המודרני והפוסט מודרני כמנסח מחדש את יחסנו למציאות.

כמו כן, נתמקד בשאלות אסתטיות הקשורות בצילום כאמנות, מתוך קשריו הרבים עם מתודות אמנותיות אחרות.

להלן פירוט מועדי המפגשים והנושאים בהם נעסוק:

תאריכי הקורס

21.02.2022 - ראשית אמנות השעתוק

28.02.2022 - הצילום ואובייקטיביות מדעית

07.03.2022 - צילום ועידן ההמונים

14.03.2022 - הצילום כאמנות – תולדות הפיקטוראליזם

21.03.2022 - צילום, אוונגרד והראייה החדשה

28.03.2022 - הצילום הסוראליסטי

04.04.2022 - הצילום התיעודי

25.04.2022 -  צילומי מלחמות

02.05.2022 -  "הרגע המכריע" - צילום ושוטטות

09.05.2022 - צילום וחברת הראווה

16.05.2022 - צילום וסימולקרה

23.05.2022 - צילום בעידן הדיגיטלי

 

קורס זה נלמד במסגרת העשרה | מועבר לתלמידים מהחוץ בלבד, ללא השתתפות סטודנטים. 
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות | פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים


הקורס יתקיים באופן היברידי |  ההקלטות יהיו זמינות עד שבועיים לאחר סיום הקורס

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים