תמונת מנוי: תולדות התיאטרון: ימי-הביניים והרנסנס | 0811.1195.01 | ד"ר ליאורה מלכא | ימי ג'  10:00-12:00 | חדר 206א', בניין מקסיקו

תולדות התיאטרון: ימי-הביניים והרנסנס | 0811.1195.01 | ד"ר ליאורה מלכא | ימי ג' 10:00-12:00 | חדר 206א', בניין מקסיקו

העשרה באמנויות
עונה: 2023/2024
מחיר: 600.00 ₪
כרטיסי מנוי:

פרטים נוספים

תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס

סמסטר ב' | ימי שלישי | שעה 10:00 - 12:00 | ד״ר ליאורה מלכא | פתיחה: 28.5.2024

 

קורס מבוא זה מתמקד במאפייני־היסוד של העשייה והיצירה התיאטרונית בימי־הביניים וברנסנס האיטלקי והאנגלי.

העולם הנוצרי אשר ‘כבש׳ את אירופה מראשית ימי־הביניים הניב צורות דרמטיות ובימתיות שונות מאלה שנוצרו בתיאטרון הקלאסי,

שמהוות מודל לתיאטרון ‘אחר׳ עד היום. נלמד להכיר את התפיסה התרבותית שהניבה מודל תיאטרוני זה, ונבחן את מגוון

צורות ההבעה הבימתיות שנוצרו בעקבותיו.

 

השילוב בין מסורת וחידוש ייבחן לאורך הקורס כך שלמרות שהוא בנוי כרונולוגית ובוחן כל תרבות תיאטרון לעצמה,

המטרה היא גם ללמוד את הדינאמיקה הבין־תרבותית.

 

בחירת הרכב המנוי

הגדרות הדפדפן שלך לא מאפשרות להתקדם
יש ללחוץ על הכפתור למטה בכדי להמשיך
לרכישת כרטיסים לחץ כאן

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסים:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת למכירת כרטיסים