תמונת מנוי: תולדות התכנון, הנוף והמרחב בארץ ישראל של המאה ה-20  | 0881.3509.01

תולדות התכנון, הנוף והמרחב בארץ ישראל של המאה ה-20 | 0881.3509.01

קורסים באדריכלות
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ יום ב׳ 16:00-18:00

ד"ר רועי קוזלובסקי

קורס זה בוחן את ההיסטוריה של המרחב הבנוי והפתוח בארץ ישראל בתקופה המודרנית. 
מטרת השיעור לתת תמונה היסטורית רחבה של המערכות הגדולות המרכיבות את המרחב הישראלי: תכנון ארצי, עירוני וכפרי; מערכות תשתית של מים, אנרגיה, תחבורה, תקשורת, רווחה והגנה; ומערכות נופיות ואקולוגיות. הקורס מאורגן באופן תמאטי וכרונולוגי, וקושר את התכנון וארגון המרחב בישראל בסוגיות חברתיות, כלכליות, תרבויות ופוליטיות, אך גם ביחס לשיח התכנוני הבין לאומי, על מנת לחקור כיצד רעיונות ומודלים תאורטיים שפותחו באירופה וארצות הברית הותאמו לקונטקסט הספציפי של ישראל.

 

 

תאריכי הקורס

09.03.20

16.03.20

23.03.20

30.03.20

20.04.20

27.04.20

04.05.20

11.05.20

18.05.20

25.05.20

02.06.20

08.06.20

15.06.20

22.06.20

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים