תמונת מנוי: תחנות בתרבות המערב | 0861.1210.01 | שנתי | ימי ראשון | שעה 12:00 - 14:00 | ד״ר איתי שניר | פאסטליכט + 115 בניין מכסיקו  

תחנות בתרבות המערב | 0861.1210.01 | שנתי | ימי ראשון | שעה 12:00 - 14:00 | ד״ר איתי שניר | פאסטליכט + 115 בניין מכסיקו  

העשרה באמנויות
עונה: 2023/2024
מחיר: 1200.00 ₪
כרטיסי מנוי:

פרטים נוספים

תחנות בתרבות המערב

שנתי  | ימי ראשון | שעה 12:00 - 14:00 | ד״ר איתי שניר  | פתיחה: 31.12.2023

 

קורס זה יציג מבוא מקיף לתרבות המערב, מלידתה ביוון העתיקה ועד לימינו אנו,

דרך קריאה ודיון בטקסטים מכוננים המגלמים תחנות חשובות בתולדותיה של תרבות זו.

באמצעות עיסוק בטקסטים מתקופות שונות ומסוגות מגוונות - פילוסופיה, הגות מסאית, ספרות ותיאטרון - נבחן הן את ייחודה של כל תקופה

או מגמה היסטורית והן את השאלות והרעיונות החוצים את ההיסטוריה של תרבות המערב ומלווים אותה לכל אורך הדרך.

 

בבסיס הקורס יעמוד הניסיון של תרבות המערב להתמודד עם שאלת היסוד “מהו האדם״ דרך מושגי הרציונליות, ההומניזם, החירות והאינדיבידואל.

כל תחנה תציע הבנה אחרת של מושגים אלה, ותשוב באופן שונה על שאלות היסוד בדבר מהות האדם ומקומו בעולם.

 

 

מערכת למכירת כרטיסים