תמונת מנוי: תיאוריות בימוי | 0811.1007.01

תיאוריות בימוי | 0811.1007.01

קורסים באמנות התיאטרון
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ יום א׳ 16:00-18:00

משה פרלשטיין

יוצרים רבים של התיאטרון המערבי המודרני פיתחו לצורך עבודתם תיאוריות לגבי המשחק, העיצוב והבימוי, בהתאם לתפישתם האסתטית והתרבותית את התיאטרון.

מטרתו של שיעור זה תהא היכרות עם גוף היצירה של המובילים שבהם.

דגש רב יינתן על התיאוריות העשירות של סטניסלבסקי וברכט. בין השאר יעלו שאלות של גוף מול נפש כמרכז היצירה, בעיקר השאלה הקבועה: מהו תיאטרון?

יידונו האידיאולוגיה ומטרות התיאטרון כפי שרואה אותה כל יוצר, וההשלכות של מטרות אלו על ההיבטים השונים של המופע התיאטרוני, כמו יחסי המופע והקהל, עיצוב החלל, שיטת המשחק ועיצוב הדמות.

במסגרת השיעור יושוו גם התיאוריות השונות, במטרה לחדד את ההבדלים אך גם כדי למצוא את נקודות הדמיון בעמדות המפתח של היוצרים הללו.

 

 

תאריכי הקורס

08.03.20
15.03.20
22.03.20
29.03.20
19.04.20
26.04.20
03.05.20
10.05.20
17.05.20
24.05.20
31.05.20
07.06.20
14.06.20

21.06.20

 

 

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים