תמונת מנוי: תיאוריות וביקורת גישות למחקר ויצירה של תיאטרון | 0811.2138.01

תיאוריות וביקורת גישות למחקר ויצירה של תיאטרון | 0811.2138.01

קורסים באמנות התיאטרון
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0 - 1

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ה׳ | 12:00-14:00

 ד"ר יאיר ליפשיץ

בקורס זה נחשוב כיצד חושבים על תיאטרון. נתוודע לתיאוריות המרכזיות שצמחו בלימודי התיאטרון, המבקשות להעניק דרכי התבוננות באמנות זו ולהבינה.
נחשוב על הצגת התיאטרון כטקסט וכמערכת סימנים (התיאוריה הסמיוטית), כחוויה חיה )הגישה הפנומנולוגית) וכאירוע חברתי-תרבותי (גישות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות).
נכיר גם את דרכי פעולתן של תיאוריות פוליטיות ביקורתיות, תוך הדגמה מתיאוריות פמיניסטיות בחקר התיאטרון.
את כל אלו ננסה ליישם בקצרה על מחזות, הצגות ומופעים. נדון בהפריה ההדדית בין תיאוריה לפרקטיקה ונשקול את הפוטנציאל והמגבלות של כל שיטה.
לסיום, נשאל כיצד חושבים על תיאטרון בזמני משבר: מהו מקומה של התיאוריה התיאטרונית לנוכח משבר האקלים ומגיפת הקורונה?

תאריכי הקורס

16/03/2023
23/03/2023
30/03/2023
20/04/2023
27/04/2023
04/05/2023
11/05/2023
18/05/2023
01/06/2023
08/06/2023
15/06/2023
22/06/2023
29/06/2023

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים