תמונת מנוי: תיאוריות של בימוי: בין תיאוריה לפרקטיקה | 0811.1007.01

תיאוריות של בימוי: בין תיאוריה לפרקטיקה | 0811.1007.01

קורסים באמנות התיאטרון
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ב׳ | 12-14 | ד"ר רות שור 

ד"ר רות שור

יוצרים רבים של התיאטרון המערבי המודרני פיתחו לצורך עבודתם תיאוריות לגבי המשחק, העיצוב והבימוי, בהתאם לתפישתם האסתטית והתרבותית את התיאטרון.

מטרתו של שיעור זה תהא היכרות עם גוף היצירה של המובילים שבהם.

דגש רב יינתן על התיאוריות העשירות של סטניסלבסקי וברכט. בין השאר יעלו שאלות של גוף מול נפש כמרכז היצירה, בעיקר השאלה הקבועה: מהו תיאטרון?

יידונו האידיאולוגיה ומטרות התיאטרון כפי שרואה אותה כל יוצר, וההשלכות של מטרות אלו על ההיבטים השונים של המופע התיאטרוני, כמו יחסי המופע והקהל, עיצוב החלל, שיטת המשחק ועיצוב הדמות.

במסגרת השיעור יושוו גם התיאוריות השונות, במטרה לחדד את ההבדלים אך גם כדי למצוא את נקודות הדמיון בעמדות המפתח של היוצרים הללו.

תאריכי הקורס

21.02.2022

28.02.2022

07.03.2022

14.03.2022

21.03.2022

28.03.2022

04.04.2022

25.04.2022

02.05.2022

09.05.2022

16.05.2022

23.05.2022

30.05.2022

06.06.2022

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים