תמונת מנוי: תיאוריות של בימוי: בין תיאוריה לפרקטיקה | 0811.1007.01

תיאוריות של בימוי: בין תיאוריה לפרקטיקה | 0811.1007.01

קורסים באמנות התיאטרון
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0 - 1

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ב׳ | 10:00-12:00 | ד"ר רות שור 

ד"ר רות שור

יוצרים רבים של התיאטרון המערבי המודרני פיתחו לצורך עבודתם תיאוריות לגבי המשחק, העיצוב והבימוי, בהתאם לתפישתם האסתטית והתרבותית את התיאטרון.

מטרתו של שיעור זה תהא היכרות עם גוף היצירה של המובילים שבהם.

דגש רב יינתן על התיאוריות העשירות של סטניסלבסקי וברכט. בין השאר יעלו שאלות של גוף מול נפש כמרכז היצירה, בעיקר השאלה הקבועה: מהו תיאטרון?

יידונו האידיאולוגיה ומטרות התיאטרון כפי שרואה אותה כל יוצר, וההשלכות של מטרות אלו על ההיבטים השונים של המופע התיאטרוני,
כמו יחסי המופע והקהל, עיצוב החלל, שיטת המשחק ועיצוב הדמות.

במסגרת השיעור יושוו גם התיאוריות השונות, במטרה לחדד את ההבדלים אך גם כדי למצוא את נקודות הדמיון בעמדות המפתח של היוצרים הללו.

תאריכי הקורס

13/03/2023
20/03/2023
27/03/2023
17/04/2023
24/04/2023
01/05/2023
08/05/2023
15/05/2023
22/05/2023
29/05/2023
05/06/2023
12/06/2023
19/06/2023

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים