תמונת מנוי: תיאטרון ומחול כשפה בימתית | 0861.1106.01

תיאטרון ומחול כשפה בימתית | 0861.1106.01

קורסים בתכנית הרב-תחומית
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ יום ג' 14:00-16:00

ד"ר ליאורה מלכא ילין

מטרת הקורס ללמוד להכיר את המרכיבים הבסיסיים של המבע הבימתי וכיצד אלה מתארגנים לכדי יצירת מחול או תיאטרון, ומקנים להם את הצורה והאיכויות כמדיום אמנותי. תיאטרון ומחול מובחנים כמדיום אמנותי אבל הם מבוססים, ברמה העקרונית, על אותם יסודות מבע מעצם היותם אמנות במה. בחלקו הראשון של הקורס נתמקד ביסודות ההבעה הבימתית שמשותפים לתיאטרון ולמחול; ובהמשכו נתמקד בכל אחד מהמדיומים ונראה את יסודות המבע והעקרונות האסתטיים המנחים שמאפיינים כל מדיום. נסיים בהתייחסות לסוגות כמו אמנות המופע ותיאטרון־מחול, בהן שוברים את גבולות המדיום ומשלבים בין מחול ותיאטרון.

 

 

תאריכי הקורס

29.10.19

05.11.19

12.11.19

19.11.19

26.11.19

03.12.19

10.12.19

17.12.19

24.12.19

31.12.20

07.01.20

14.01.20

21.01.20

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים