תמונת מנוי: תיאטרון ומחול כשפה בימתית | 0861.1106.01

תיאטרון ומחול כשפה בימתית | 0861.1106.01

קורסים בתכנית הרב-תחומית
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום ג' | 14:00-16:00

ד"ר ליאורה מלכא

מדובר בקורס יסוד שמטרתו ללמוד להכיר את המרכיבים הבסיסיים של המבע הבימתי וכיצד אלה מתארגנים לכדי יצירת מחול או תיאטרון, ומקנים להם את הצורה והאיכויות כמדיום אמנותי.

תיאטרון ומחול מובחנים כמדיום אמנותי אבל הם מבוססים, ברמה העקרונית, על אותם יסודות מבע מעצם היותם אמנות במה.

בחלקו הראשון של הקורס נתמקד ביסודות ההבעה הבימתית שמשותפים לתיאטרון ולמחול; ובהמשכו נתמקד בכל אחד מהמדיומים ונראה את יסודות המבע והעקרונות האסתטיים המנחים שמאפיינים כל מדיום.
נסיים בהתייחסות לסוגות כמו אמנות המופע ותיאטרון־מחול, בהן שוברים את גבולות המדיום ומשלבים בין מחול ותיאטרון.

תאריכי הקורס

25/10/2022
01/11/2022
08/11/2022
15/11/2022
22/11/2022
29/11/2022
06/12/2022
13/12/2022
20/12/2022
27/12/2022
03/01/2023
10/01/2023
17/01/2023

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים