תמונת מנוי: Animated World: Understanding Animation in Cinema Studies 0851.6206.01

Animated World: Understanding Animation in Cinema Studies 0851.6206.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב' | קורס מקוון באנגלית

ד"ר אוהד לנדסמן

In this online course we will try to understand what animation essentially is, how its practice differs from live-action filmmaking,
and why its history should be understood as an integral part of the official history of film.

Although animation studies had been traditionally placed at the margins of moving-image scholarship with little critical acknowledgement,
a renaissance in academic discourse focused on new research methods has become dominant lately.

This course will express such new wave of thinking, and will address world-wide animation within its political, historical, and aesthetic contexts.

It will move along several methodologies,
combining an overview of historical milestones in the development of animation (from the early experiments of Eadweard Muybridge to the 3D revolution of digital animation),
a formal analysis of specific strategies and traditions (classical or experimental animation),
and an auteurist understanding of major animators and studios (Disney or Fleischers).

הקורס יועבר באנגלית

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים