תמונת מנוי: Art, Culture and Society in the (post)-Coronavirus Age

Art, Culture and Society in the (post)-Coronavirus Age

עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי:

פרטים נוספים

Performance and Museums

Prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, POLIN Museum of the History of Polish Jews in conversation with Dr. Tamar Mayer, TAU

To watch the recorded lecture, click here

 

Media and Art

Prof. Lev Manovich, City University of New York in conversation with Dr. Ohad Landesman, TAU

 To watch the recorded lecture, click here

 

Theater

Prof. Carol Martin, New York University in conversation with Dr. Sharon Aronson Lehavi, TAU

To watch the recorded lecture, click here

 

Art and Society

Prof. Homi Bhabha, Harvard University in conversation with Dr. Vered Maimon TAU

 To watch the recorded lecture, click here

 

Architecture and Space

Prof. Joel Sanders, Yale University in conversation with Prof. Eran Neuman, TAU

 To watch the recorded lecture, click here

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים